Verksamhet för ungdomar

Ungdomsverksamheten ligger i Carl Johans församlingshem, Carl Johans Kyrkoplan 1.

Kontaktpersoner

Anna  Sjöberg

Anna Sjöberg

Församlingspadagog

Christopher  Asker

Christopher Asker

Präst

Jenny Roos

Jenny Roos

Musikpedagog

Linnéa  Hagström

Linnéa Hagström

Ungdomsledare