Verksamhet för ungdomar

Ungdomsverksamheten ligger i Carl Johans församlingshem och i Sjömanskyrkan.

Kontaktpersoner