Historia

Carl Johans församling bildades 1883, och är idag är en del av Carl Johans pastorat.

Carl Johans församling är en del av Carl Johans pastorat som i sin tur är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Pastoratet är en samverkansform där församlingarna hjälps åt att utföra grundläggande uppgifter.

Församlingen är belägen i västra Göteborg och vänder sig till alla som bor inom stadsdelarna Majorna, Sanna och Kungsladugård. Här bor ca. 18 000 personer.

Historik

Carl Johans församling har en lång historia. Församlingen bildades 1883. Dessförinnan var Carl Johans församling en del av Örgryte församling, vilket innebar att det var lång väg till huvudkyrkan. Dock fanns det tidigare sedan 1700-talet en kyrka på Gamla Varvet för människorna som hade sitt arbete förlagt till varvet och amiralitetet. På Mariebergs kyrkogård togs en materialbod i bruk som gudstjänstlokal 1787 och tjänstgjorde i nära 40 år som provisorium innan

Carl Johans kyrka kunde invigas 1826 för att senare bli församlingens huvudkyrka. Carl Johans kyrka syns tydligt på Karl Johansgatan i samma nivå där Allmänna Vägen mynnar ut.
 
S:ta Birgittas kapell invigdes 1857. Kapellet är beläget vid Klippans kulturreservat (nära STENA:s Tysklandsterminal och mitt emot restaurang Sjömagasinet). 

Kungsladugårds kyrka invigdes 1960 och ligger mitt i villabebyggelsen, strax intill hållplatsen Klintens väg, varifrån skyltar visar vägen till kyrkans adress Majgatan.