Församlingsbladets framsida med en illustration av Carl Johans kyrka.
Foto: Församlingsblad från 1955

Historia

Carl Johans församling bildades 1883, och är idag är en del av Carl Johans pastorat.

En församling i västra Göteborg

Carl Johans församling är en del av Carl Johans pastorat som i sin tur är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Pastoratet är en samverkansform där församlingarna hjälps åt att utföra grundläggande uppgifter.

Församlingen är belägen i västra Göteborg och vänder sig till alla som bor inom stadsdelarna Majorna, Sanna och Kungsladugård. Här bor ca. 18 000 personer.

Historik

Carl Johans församling har en lång historia. Församlingen bildades 1883. Dessförinnan var Carl Johans församling en del av Örgryte församling, vilket innebar att det var lång väg till huvudkyrkan. Dock fanns det tidigare sedan 1700-talet en kyrka på Gamla Varvet för människorna som hade sitt arbete förlagt till varvet och amiralitetet. På Mariebergs kyrkogård togs en materialbod i bruk som gudstjänstlokal 1787 och tjänstgjorde i nära 40 år som provisorium innan

Carl Johans kyrka

Kyrkan invigas 1826 för att senare bli församlingens huvudkyrka. Carl Johans kyrka syns tydligt på Karl Johansgatan i samma nivå där Allmänna Vägen mynnar ut.

Församlingsbladet har illustrationer av församlingens kyrkor och kapell.
Församlingsblad från 1961.

Läs mer om Carl Johans kyrka.

S:ta Birgittas kapell

Kapellet invigdes 1857 och uppfördes på uppdrag av David Carnegie. Det är beläget vid Klippans kulturreservat, nära STENA:s Tysklandsterminal.

Läs mer om S:ta Birgittas kapell.

Kungsladugårds kyrka

Kyrkan invigdes 1960 och ligger mitt i villabebyggelsen i Kungsladugård. Planerna på en kyrka pågick redan under 1930-talet, men på grund av kriget sköts byggplanerna på framtiden.

Läs mer om Kungsladugårds kyrka.