Församlingsråd

Carl Johans församling är en del av Carl Johans pastorat. Pastoratet har självstyre via kyrkorådet men är samtidigt en del av Göteborgs stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen. Läs mer om kyrkorådet på Carl Johans pastorats hemsida.

Församlingsrådet

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Carl Johans församlingsråd

Ordförande

Lennart Weibull. E-post

Ledamöter

  • Agneta Eriksson
  • Magnus Hermansson Adler
  • Per Lycke
  • Maria Linderås

Ersättare

  • Mauritz Palm
  • Claes I Helgesson
  • Ann-Christin Alexandersson