Illustration av en hand som klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Församlingsrådet

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Tillsammans med kyrkoherden och församlingsherden har församlingsråden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

En kyrkoherde är den person som leder all den verksamhet och de församlingar som finns inom pastoratet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat har tillsammans med en kyrkoherde ansvar för ledning, samordning och tillsyn inom församlingen.

Carl Johans församlingsråd

Ordförande

Per Lycke

Ledamöter

  • Agneta Eriksson
  • Ann-Christin Alexandersson
  • Britt-Marie Svantesson
  • Mauritz Palm

Ersättare

  • Dan Öjvind Gasstorp
  • Stephan Lyche
  • Lill Nielsen
  • Amanda Lindell

Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Illustration av kyrkorna i Carl Johans pastorat.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument, som innehåller visioner, inriktning och uppdrag. Dokumentet uppdateras med jämna mellanrum och utgör grunden för all verksamhet.