Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktiges presidium

Ordförande: Gunvor Hagelberg, Posk
1 vice ordförande: Marianne Wallgren, Öka
2 vice ordförande: Mattias Hallberg, S

Fullmäktige har 35 mandat, men 29 ledamöter. Sex stolar står tomma eftersom det inte fanns tillräckligt många kandidater på nomineringsgruppens lista. S har flest ledamöter, 8 stycken, ÖKA har 7 ledamöter, posk 5, ViSK 4, SD har 2 ledamöter och BA, C och FK har en ledamot var i kyrkofullmäktige.

Valresultatet 2021 i siffror och namn på de valda ledamöterna.

Kyrkorådet

Ordförande: Tomas Rosenlundh, Öka
1 vice ordförande: Gunvor Hagelberg, Posk
2 vice ordförande: Niklas Holm Hansen Gustafsson, S

Kyrkorådet i Carl Johans pastorat 2022.

Ledamöter:
Ingbritt Barcklund, S
Ann-Christin Alexandersson, S
Anna Stenberg, Visk
Karin Opperdoes, Visk
Frida Brännström Ohlson, Öka
Marianne Wallgren, Öka
Marine Clarin Hellman, Posk

Ersättare:
Mattias Hallberg, S
Andrea Edvardsson, S
K-G Melin, Visk
Gustav Petersson Fernlöf, Öka
Josefin Linderås, Öka
Per Lycke, Posk
Olof Hornby, Posk

Arbetsmiljö

Kyrkorådet har ansvar för arbetsmiljön i pastoratet, och har delegerat det till kyrkoherden. Längre ner på sidan hittar du arbetsmiljökommitténs protokoll.

valkuvert

Valresultat i Carl Johans pastorat

Nu är det slutliga valresultatet klart för Carl Johans pastorat. Tre nya grupper får varsitt mandat i kyrkofullmäktige och en grupp som tidigare hade två mandat i fullmäktige blir utan.

Lär dig mer om hur Svenska kyrkan styrs

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Församlingsråd och kyrkoråd

De flesta av Svenska kyrkans församlingar ingår i pastorat, men inte alla. Hur församlingarna styrs beror på om de är med i pastorat eller inte.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.