Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Medlemmarna i kyrkorådet.
K-G Fridman, Magnus Hermansson Adler, Björn Edvardsson, Johan Gustavsson, Ingbritt Barcklund, Nils Kaiser, Lisbeth Eriksson, Anita Edman, Maria Linderås, Bo Bergström, Marianne Wallgren, Richard Brodd, Per Lycke, Frida Brännström Olsson, Jens Lindström, Marine Clarin Hellman, Anders Leitzinger. Anna Stenberg saknas på bilden. Foto: Catharina Fredriksson

Kyrkofullmäktiges presidium

Ordförande: Nils Kaiser, Öka
1 vice ordförande: Gunvor Hagelberg, Posk
2 vice ordförande: Jens Lindström, S

Fullmäktige har 35 mandat, men 30 ledamöter. Fem stolar står tomma eftersom det inte fanns tillräckligt många kandidater på nomineringsgruppens lista. S har flest ledamöter, 11 stycken, posk och ÖKA har 7 ledamöter vardera, ViSK och FiSK har 2 ledamöter var och FK en ledamot i kyrkofullmäktige.

Valresultatet 2017 i siffror och namn på de valda ledamöterna.

Kyrkorådet

Ordförande: Björn Edvardsson, S
1 vice ordförande: Maria Linderås, Posk
2 vice ordförande: Johan Gustavsson, Öka

Ledamöter:
Jens Lindström, S
Ann-Christin Alexandersson, S
Ingbritt Barcklund, S
Marine Clarin Hellman, Posk
Bo Bergström, Posk
Frida Brännström Ohlson, Öka
Marianne Wallgren, Öka
Ersättare:
Anna Stenberg, Visk
Richard Brodd, Fisk
K-G Fridman, FK
Mattias Hallberg, S
Andrea Edvardsson, S
Per Lycke, Posk
Nils Kaiser, Öka