Svenska kyrkans ungas flagga är hissad i en flaggstång.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Unga ledare

Ledarskap, gemenskap och samtal om tro.

Ung ideell i Carl Johan

Som Ung ledare deltar du i olika ungdomsverksamheter, men med ett avgränsat ansvarsområde som passar för dig. Tillsammans med andra unga ledare, personal och ungdomar planerar och genomför du aktiviteter som ger vi-känsla och fördjupning i existentiella frågor.

Ledarutbildning

Som ung ideell går du en ledarutbildning där du utvecklar din förmåga att leda andakt, lek och samtal. 

Är du nyfiken på att engagera dig som Ung ledare? Hör av dig till ungdomsledare Linnéa Hagström