Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Carl Johans Vokalensemble

är församlingens vuxenkör som i huvudsak sjunger kyrklig repertoar. Vi sjunger i gudstjänster av olika slag under hela året. Vi välkomnar nya sångare, inte minst tenorer och basar.

Övning sker på tisdagar kl 18.45 - 21.00 i Carl Johans församlingshem.

För information kontakta: Rolf-Åke Fält 031-731 92 10 eller e-post