Babyrytmik på golvet i Carl Johans kyrka.
Foto: Olof Björkman

Babyrytmik

Musik, rörelse och kontakt stimulerar barnets utveckling och stärker även kontakten mellan förälder och barn.

Tillsammans i musik och rörelse

Musik och rörelse stimulerar barns utveckling. Här får du möjlighet att delta med ditt barn i en rytmikgrupp. Du får göra olika saker tillsammans med ditt barn i bland annat sång, rörelse, rytminstrumentspel och ramsor.

Måndagar kl. 12.30 och onsdagar kl. 11.30 och 12.30

Rytmiken är i Kungsladugårds kyrka och leds av Helene Rydqvist.

Verksamheten är pausad under Corona-pandemin.

Rytmikgrupper

Grupper med rytmik är för föräldrar med barn mellan 3 månader–1 år. Varje grupp träffas ungefär sju gånger och varje tillfälle är 30 minuter.

Du kan anmäla dig redan nu och de som får plats får ett välkomstmail ca två veckor innan kursstart.

Praktisk info

  • Intresseanmälan krävs. Den görs till Helene Rydqvist.
  • Tre fasta grupper där barnen är mellan 3 månader till 1 år med ca. 10 platser i varje grupp. Under Coronapandemin finns fem platser i varje grupp.
  • Kursavgift 150 kr/kurs. Om du avanmäler/hoppar av senare än två veckor innan kursstart debiteras du med full avgift.
Helene Rydqvist

Helene Rydqvist

Carl Johans församling

Kantor