Babyrytmik på golvet i Carl Johans kyrka.
Foto: Olof Björkman

Babyrytmik

Musik, rörelse och kontakt stimulerar barnets utveckling och stärker även kontakten mellan förälder och barn.

Tillsammans i musik och rörelse

Musik och rörelse stimulerar barns utveckling. Här får du möjlighet att delta med ditt barn i en rytmikgrupp. Du får göra olika saker tillsammans med ditt barn i bland annat sång, rörelse, rytminstrumentspel och ramsor.

Rytmik i Kungsladugårds kyrka

Måndagar kl. 12.30
Onsdagar kl. 11.30
Onsdagar kl. 12.30

Grupperna vänder sig till föräldrar med barn mellan 3 månader–1 år. Varje grupp träffas ungefär sju gånger och varje tillfälle är 30 minuter. De tre grupperna är fasta, och är under pandemin begränsade till endast fem barn + medföljande vuxen. 

Grupperna leds av Helene Rydqvist.

Anmälan och kostnad

Kursavgiften är 150 kr. Om du avanmäler/hoppar av senare än två veckor innan kursstart debiteras du med full avgift.

Anmäl dig genom att maila Helene Rydqvist!