Carl Johans kyrka på sommaren. Framför kyrkan blommar blå och röda blommor.

Om Carl Johans församling

Carl Johans församling är en del av Carl Johans pastorat. I församlingen finns tre kyrkor: Carl Johans kyrka, Kungsladugårds kyrka och S:ta Birgittas kapell.

Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

Carl Johans pastorat vill värna skapelsen genom både konkreta insatser i verksamhet och förvaltning och genom att ökad kunskap och teologisk reflektion.

En diakon samtalar med en person utomhus.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

Flygfoto över Carl Johans kyrka.

Kyrkor och kapell

I Carl Johans församling finns två kyrkor, Carl Johans och Kungsladugårds kyrka, och ett kapell, S:ta Birgittas kapell.

Församlingsbladets framsida med en illustration av Carl Johans kyrka.

Historia

Carl Johans församling bildades 1883, och är idag är en del av Carl Johans pastorat.

13 novemeber 2021 - #Vardeljus

En dag om kristen feminism med fokus på metoo-uppropet och #Vardeljus. Seminarium och panelsamtal i Carl Johans församling.

Abstrakt bild med bubblor. I bubblorna finns olika emojis bl.a. en skola, en kyrka och en regnbågsflagga.

Kyrka och skola

Carl Johans pastorat erbjuder besök för skolklasser i alla kyrkor. Våra präster och diakoner erbjuder också stöd vid en eventuell kris.

Kontakta Carl Johans församling

Kontaktuppgifter till Carl Johans församling och pastoratets gemensamma reception.

Illustration av en hand som klubbar med en ordförandeklubba.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Illustration av en kalender.

Kalender

Kommande händelser i Carl Johans församling.