Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhet för vuxna

Här finns information om grupper och mötesplatser för vuxna. T ex: föreläsningar, luncher, sjunga i kör, mm.

Vi har undervisning i piano, orgel, gitarr, bas, keyboard, sång....m.m

Musik - Körer

Vi har undervisning i piano, orgel, gitarr, bas, keyboard, sång....m.m

För dig som är ung vuxen och vill träffas och prata med andra om livet och kristen tro

25+

För dig som är ung vuxen och vill träffas och prata med andra om livet och kristen tro

En enkel mässa på feministteologisk grund.

Kristamässan

En enkel mässa på feministteologisk grund.

Vad tänker du om texten vi får höra i söndagens gudstjänst?
Start 1 september kl. 10.15

Söndagssamtal

Vad tänker du om texten vi får höra i söndagens gudstjänst? Start 1 september kl. 10.15

Varje onsdag kl 12 har vi verksamhet i Carl Johans kyrka. De går under samlingsnamnet Hållplats Carl Johan. Bland annat har vi Musik vid middagstimman, gemenskapsträff, litteraturläsning, sopplunch.

Hållplats Carl Johan

Varje onsdag kl 12 har vi verksamhet i Carl Johans kyrka. De går under samlingsnamnet Hållplats Carl Johan. Bland annat har vi Musik vid middagstimman, gemenskapsträff, litteraturläsning, sopplunch.

Vill du lära dig mer om livet, religionerna, människorna och konflikterna? Internationella gruppens program lyfter Mellanösterns många nyanser under 2019.

Mellanöstern i fokus

Vill du lära dig mer om livet, religionerna, människorna och konflikterna? Internationella gruppens program lyfter Mellanösterns många nyanser under 2019.

Vi har två grupper, för dig som förlorat en livskamrat och för dig som har drabbats av sorg tidigt i livet.

Sorgegrupp

Vi har två grupper, för dig som förlorat en livskamrat och för dig som har drabbats av sorg tidigt i livet.

Vad vill och kan du bidra med? Mycket arbete pågår och nytt kommer till i vår församling. Många av medarbetarna är ideella. Vill du också vara mer delaktig i Carl Johans församling? Att arbeta tillsammans är roligt och det finns mycket att göra för den som vill!

Ideellt medarbetarskap

Vad vill och kan du bidra med? Mycket arbete pågår och nytt kommer till i vår församling. Många av medarbetarna är ideella. Vill du också vara mer delaktig i Carl Johans församling? Att arbeta tillsammans är roligt och det finns mycket att göra för den som vill!

Hållplats: Taizébön med sopplunch

Taizébön med meditativ musik

Hållplats: Taizébön med sopplunch

S:t Olavsgården ligger på Styrsö i Göteborgs södra skärgård ett par minuter från en fin badplats och knappt tio minuter från färjan.

S:t Olavsgården

S:t Olavsgården ligger på Styrsö i Göteborgs södra skärgård ett par minuter från en fin badplats och knappt tio minuter från färjan.

Vi samarbetar med hemsjukvård, sjukhem och äldreboende för att ge stöd till patienter, anhöriga och personal. När så mycket handlar om den kroppsliga vården kan lätt själen komma i skymundan. Man kan behöva hjälp att hantera de frågor man ställs inför.

Vi finns regelbundet på Gråbergets seniorcenter, Lotsens  äldreboende samt Dagcentralen på Brännögatan.

Kyrkan i vården

Vi samarbetar med hemsjukvård, sjukhem och äldreboende för att ge stöd till patienter, anhöriga och personal. När så mycket handlar om den kroppsliga vården kan lätt själen komma i skymundan. Man kan behöva hjälp att hantera de frågor man ställs inför. Vi finns regelbundet på Gråbergets seniorcenter, Lotsens äldreboende samt Dagcentralen på Brännögatan.