Läktarorgeln i Carl Johans kyrka.
Foto: Gabriel Henningson

Orglarna i Carl Johans kyrka

Carl Johans kyrka har två orglar, en på läktaren och en vid koret.

Den första orgeln

Carl Johans kyrka fick sin första orgel år 1832. Den byggdes redan 1802 av Lars Strömblad och var först placerad i Mariebergskyrkan, föregångaren till Carl Johans kyrka. Orgeln stod i Carl Johans kyrka fram till 1862, då den flyttades till Härryda kyrka. Där stod den fram till 1957 då Härryda församling beslöt att skänka den till Göteborgs museum, som inte kunde ta emot den. Fasaden hänger nu på väggen i förrummet till läktaren i Härryda kyrka. Annat, överblivet material tillföll orgelbyggaren.

Läktarorgeln

Den nuvarande läktarorgeln är ursprungligen från 1863, men har renoverats vid flera tillfällen. Den senaste utfördes 1955 av orgelbyggare Nils Hammarberg. Orgeln har 44 stämmor fördelade på tre manualer och pedal.

Överföringen från tangent till pipa är elektrisk. Man kan koppla ihop de olika verken på traditionellt sätt och det finns tre fria förinställbara kombinationer och en elektrisk registersvällare. Det finns även en så kallad pedalomväxlare, som ser till att pedalstämmans styrka justeras efter hur de olika verken är inställda.

Lyssna på läktarorgeln

I denna film kan du lyssna till när organist Rolf-Åke Fält framför Noël nr. X av Louis-Claude Daquin på Carl Johans läktarorgel.

Orgelns disposition

Ryggpositiv (manual 1): Gedackt 8, Kvintadena 8, Principal 4, Rörflöjt 4, Gemshorn 2, Larigot 1 1/3, Sesquialtera 2 chor, Scharf 3 chor samt Skalmeja 8.

Huvudverk (manual 2): Borduna 16, Principal 8, Hålflöjt 8, Fugara 8, Oktava 4, Gedacktflöjt 4, Kvinta 2 2/3, Oktava 2, Mixtur 3 chor, Cymbel 2 chor samt Trumpet 8.

Svällverk (manual 3): Gedackt 16, Flöjtprincipal 8, Rörflöjt 8, Salicional 8, Oktava 4, Flûte octaviante 4, Nasard 2 2/3, Kvintadena 2, Flöjt 2, Ters 1 3/5, Sifflöjt 1, Mixtur 3 chor, Cymbel 3 chor, Dulcian 16 och Regal 8.

Pedalverk: Principal 16, Subbas 16, Oktava 8, Gedackt 8, Oktava 4, Nachthorn 2, Mixtur 3 chor, Basun 16 och Trumpet 4.

Kororgeln

Framme i kyrkan står en kororgel, byggd i slutet av 1950-talet av av Magnussons orgelbyggeri. Den flyttades till Carl Johans kyrka år 1981 från S:t Matteus kapell på Västra kyrkogården. Där hade den fungerat som begravningskapellorgel.

Orgeln är helmekanisk och försedd med sex stämmor och bihangspedal. Den saknar subbas 16.

Lyssna på kororgeln

I denna film kan du lyssna till när organist Rolf-Åke Fält framför Noël nr. X av Louis-Claude Daquin på Carl Johans kororgel.

Orgelns disposition

Manual: Gedackt 8, Principal 4, Rörflöjt 4, Kvintadena 4, Gemshorn 2 samt Mixtur 2 chor.

 

Framme i koret står även en flygel av märket Förster.

Orglar i Carl Johans pastorat

Orgeln i Kungsladugård

Orgeln i Kungsladugårds kyrka

Orgeln i Kungsladugård byggdes 1966 av A. Magnussons orgelbyggeri.

Närbild på orgelpiporna på orgeln i S:ta Birgittas kapell.

Orgeln i S:ta Birgittas kapell

Den nuvarande orgeln byggdes 2007 av Mårtenssons Orgelfabrik.

Do-orgel

Hur fungerar en orgel? Upptäck orgeln som instrument och gör ett orgelbygge på mindre än en timme. En perfekt grupp- och familjeaktivitet!

Orgel i Masthuggskyrkan

Masthuggskyrkans orgel byggdes ursprungligen 1914, och är den största kyrkorgeln i Göteborgs stift. Här kan du lyssna på hur det mäktiga instrumentet låter!