Norra kyrkogården växer mot Kärleksstigen

Nyhet Publicerad

Norra kyrkogården utökas österut, upp mot Kärleksstigen. Arbetet börjar under försommaren och fortsätter året ut och omfattar cirka 1,3 hektar mark med ett förråd, parkering och en väg. Samtidigt möjliggörs det för nya gravskick som askgravlund och kolumbarium.

- Det här är en efterlängtad utbyggnad. Det är en av de största parkanläggningar som gjorts på ön på flera år, med naturliga områden enligt engelsk modell, säger kyrkogårds- och fastighetschefen Mats Ahlqvist vid Visby domkyrkoförsamling.

Norra kyrkogården ska utökas österut mot Kärleksstigen, och arbetet börjar under försommaren och fortsätter året ut. Det omfattar cirka 1,3 hektar mark med ett förråd, parkering och en väg. Det blir samtidigt möjligt för nya gravskick som askgravlund och kolumbarium.

- Askgravlund är ungefär som en minneslund, med den skillnaden att namnskyltar sätts upp. Kolumbarium innebär att urnan muras in i en nisch i låga pelare klädda med kalksten, säger kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson.

Projektet har planerats sedan 2012. Lammen som tidigare betat i området kommer att flytta närmare Kärleksstigen, med färistar som låter besökare nå kyrkogården genom hagen. Arkitekter som Monica Sandberg och Jan Utas har utformat hage, gravplats och förråd. Gotländska material som kalksten och kärnfuru kommer att användas, och bäcken ska göras tydligare med vatten som cirkulerar bland ekar, finnoxel, valnöt och buskar som enar och rosor. Bland annat.

- Vi har verkligen lyssnat in platsen och tillsammans med arkitekterna har vi låtit dialogen varit igång medan området ritats, säger Johan Arvidsson.

Norra kyrkogården fyllde 100 så sent som i fjol. Den nya utbyggnaden görs österut, och i och med detta flyttas hela lammhagen som legat där tidigare ännu närmare Kärleksstigen. Det kommer att vara möjligt att ta sig genom hagen till gravplatsen tack vare nya entréer med grindar och färistar. Inhängnaden kommer att bestå av partier med stainvast och trodartäun (murar och staket). Förrådet som planeras kommer att bli 75 kvadratmeter stort och utnyttjas av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. En parkering kommer även den att anläggas, och tillsammans med vägen utgör de en yta av 1 200 kvadratmeter. Monica Sandberg, Landskapsgruppen Öresund AB, är en rutinerad arkitekt som ritat ett flertal kyrkogårdar runt om i Sverige. Bland annat Berthåga kyrkogård utanför Uppsala. Förrådet har ritats av Arkitekt Jan Utas. Entreprenör är OSAB, Östra Gotlands schakt AB.

- Vi har också haft ett bra samarbete med  regionens ekolog vad det gäller lammhagen då det är ett kommunalt naturreservat som går över vår mark, säger Mats Ahlqvist.

Kontaktpersoner:

Mats Ahlqvist
Kyrkogård- och fastighetschef
0498-20 68 82

Johan Arvidsson
Kyrkogårdsingenjör
0498-20 68 84