En ko kan rädda liv!

Nyhet Publicerad

Läs mer om ko- och kalvprojeket i Tanzania - Fastekampanjen 2017!

En ko ger mjölk, det leder till inkomster, bättre självkänsla och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. Förändringen börjar med en mätt mage. Var med och rädda liv du också!

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/fastekampanjen

Jordens resurser skulle räcka till alla om vi delade rättvist. Men ändå kan 795 miljoner människor inte äta sig mätta. Under fastekampanjen 2017 lyfter Svenska kyrkans internationella arbete en av våra allra mest grundläggande mänskliga rättigheter: rätten till mat.  
I år har vi besökt det framgångsrika ko- och kalvprojektet i Tanzania. Här i Tanzania lever två tredjedelar av befolkningen under fattigdomsgränsen. Häng med och se vad vad som händer här!

KOEFFEKTEN I SJU STEG

Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som lever i fattigdom en möjlighet att förändra. Se själv!