stickning
Foto: IKON

Får man sticka under gudstjänst?

Nyhet Publicerad Ändrad

FRÅGA: 

Vi är en grupp stickande vänner och några av oss, kanske särskilt några med adhd, har mycket lättare att koncentrera sig på det som sägs om de samtidigt får sticka på något litet och okomplicerat, men det vore ju tråkigt om andra i församlingen skulle uppfatta det som nonchalant.
//Stickande

PRÄSTENS SVAR:

Hej!
Jag förstår att stickning kan vara en hjälp till att höja koncentrationsförmågan. Som präst kan jag varken tillåta dig eller förbjuda dig att sticka under gudstjänst. Jag tänker att precis som det kan hjälpa dig, kan det störa någon annan. En del har svårt att koncentrera sig om det händer för mycket saker runt omkring dem. Har du ett behov av att sticka under gudstjänsten?  Prova, se vad som händer, men var samtidigt beredd på att ta konsekvenserna. Kanske behöver du förklara för några varför du sitter och stickar.

Jag hoppas att du känner dig välkommen till kyrkan och att ni gemensamt i din församling kan hitta lösningar så att gudstjänsten blir en plats för alla!

 Vänliga hälsningar
Johanna Hafstad, präst

Präst

Fråga prästen!

Här har du möjligheten att ställa frågor som är viktiga för dig och andra. Välkommen med din fråga om tro, kyrka och församlingarna i både helg och vardag.