Bild från Flickr.com och kontoinnehavare Jorgen Kesseler.
Foto: Jorgen Kesseler

En bön för kyrkan inför det nya året

Nyhet Publicerad

Öppna oss Gud!

Ge din kyrka modet att lämna det trygga vi känner igen och visa oss vägar till nya relationer som kan ge kyrkans liv en tydligare prägel av samtiden. Bevara oss från ängslan och oro inför det nya och okända. Hjälp oss att inte fastna i det som varit utan rusta kyrkan att möta framtiden med glädje och tillit.

Hjälp kyrkan att vara öppen för människors längtan och tro även när den uttrycks på främmande och ovant sätt. Ge kyrkan lyhördhet och klarsyn så att vi bättre uppfattar vad som pågår i samhälle och folkdjup. Öppna din kyrka för det nya som kommer till oss i tidens musik, i litteratur och konst. Hjälp oss förstå att det är uttryck för andlig längtan och sökande. 

Låt människors liv; deras frågor, problem och glädjeämnen skriva kyrkans agenda, så att vi kan vi tala tydligt och trovärdigt om befrielse och upprättelse. Gud, hjälp oss att trogna ditt eviga budskap vara kyrka i vår tid. 

Visa oss din väg under det kommande året och gör oss villiga att vandra den.
Gud, ske din vilja.
Amen