Den heliga treenigheten?

Nyhet Publicerad Ändrad

Skulle uppskatta om ni kunde förklara den heliga treenigheten på ett sådant sätt så jag förstod

FRÅGA: 

Bekännelseskriften Om påvens makt och överhöghet säger "Men faktum är, att påvarna i Rom och deras anhängare försvara ogudaktig lära och avgudatjänst. Och de för antikrist utmärkande kännetecknen passa fullständigt in på påvedömet och dess anhängare", innebär detta att Svenska kyrkan och/eller andra lutherska kyrkor tror att den romerske påven är antikrist?

PRÄSTENS SVAR:

Hej
Jag tror inte påven är emot Kristus.

/ Tina