Kvällsbild från Norra kyrkogården i Visby
Foto: Johan Arvidsson

Enhetlig begravningsavgift från 2017

Nyhet Publicerad Ändrad

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift enligt ett pressmeddelande från Kammarkollegiet.

"1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har nu fastställt avgiftssatsen för nästa år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler för dem som är folkbokförda i Sverige.

Kammarkollegiet har tagit emot uppgifter om kostnader för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan. De personer som är förordnade av länsstyrelserna att vara begravningsombud har yttrat sig över kostnaderna. Inget begravningsombud har avstyrkt någon kostnad. Skatteverket har lämnat uppgift om den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom de församlingar och pastorat som är huvudmän. Utifrån dessa uppgifter har Kammarkollegiet beräknat begravningsavgiftssatsen för kommande år.

Avgiftssatsen för 2017 blir 24,6 öre per hundralapp."

Läs mer om begravningsavgiftssatsen på Kammarkollegiets hemsida.