Om faddern till mitt barn gör oss illa kan jag avsätta honom som fadder då?

Nyhet Publicerad Ändrad

...jag litar inte på att faddern gör väl ifrån sig om det skulle hända mig nåt

PRÄSTENS SVAR:

Uppdraget att vara fadder innebär av tradition att vägleda barnet i den kristna tron. Fadderns uppdrag är inte att gå in och ta över en föräldraroll i den händelse föräldrarna råkar illa ut.

Man kan inte i efterhand byta ut en fadder.

Anna Lundin Leander, kyrkoherdeLäs mer om att vara fadder:

VEM FÅR VARA FADDER?

Den som är döpt får vara fadder. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.

VAD ÄR EN FADDERS UPPGIFT?

dopljus
Foto: IKON

En fadder ska vara en förebild och en förbedjare för den döpte. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.  

HUR MÅNGA FADDRAR FÅR MAN HA?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, man behöver inte ha någon fadder alls. Om man önskar en fadder, men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet, kan man samtala med dopprästen om detta eftersom det förekommer att församlingen då kan hjälpa till med att ordna en fadder.  

KAN MAN TA BORT/LÄGGA TILL FADDRAR?

Man kan inte ta bort eller lägga till faddrar i det register som Svenska kyrkan har. Registret är ett tidsdokument och det som står där hänvisar till hur det var just när dopet skedde. Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. Ett annat exempel kan vara att man av olika anledningar inte längre vill ha någon kontakt eller koppling till den person som är ens fadder. I exemplen fyller faddern inte sin funktion. Den döpte eller ett döpt barns föräldrar kan då själva bestämma att utse eller ta bort någon som fadder. Detta blir då, precis på samma sätt som vid dopet, en överenskommelse mellan dessa personer. Enda skillnaden är att det inte finns registrerat hos Svenska kyrkan eftersom det skedde en tid efter själva dopet.  

Läs mer om dopet och att vara fadder på svenskakyrkan.se/dopsajten