Förutom de två undertecknarna var representanter för de två församlingarna närvarande. Från vänster Eva Berglund, diakon i Skandinaviska kyrkan på Cypern samt tre representanter från Visby domkyrkoförsamlings kyrkoråd; Inger Harlevi, Bengt Olsson och Lilian Edwards.
Foto: Mattias Wahlgren

Visby och Cypern förlänger vänförsamlingsavtal

Nyhet Publicerad Ändrad

I fem år har Skandinaviska kyrkan på Cypern och Visby domkyrkoförsamling haft ett vänförsamlingsavtal. I augusti har representanter för de två församlingarna möts i Visby för att säkerställa ett fortsatt och delvis utvecklat samarbete.

- Det började redan 2010 med ett utbyte av konceptet ”Varannan vatten” som nu finns i både Visby och Ayia Napa. Hela kyrkan på Gotland är engagerad i att servera vatten och tala med ungdomar utanför Österport under sommarnätterna, säger Visbys domprost Mats Hermansson.
- Men samarbetet är djupare än så och inför de kommande fem åren har vi ett antal fokusområden, där bland annat flyktingsituationen, gudstjänstutveckling och växtplatser för kristen tro är vårt gemensamma intresse, säger kyrkoherde Anders Berglund från Cypern.

Det var under ett par regniga augustidagar som församlingarna träffades för att samtala om verksamheten på respektive plats och ta fram underlaget för ett nytt avtal för de kommande fem åren. Domkyrkoförsamlingen informerade bland annat om vinterns och vårens flyktingarbete, Birkagårdens verksamhet och domkyrkans konst- och kulturarbete. Kyrkoherdeparet från Cypern informerade om det gedigna veckoprogram som kyrkan erbjuder svenska långliggare under vinterhalvåret. Erfarenheter kring Nattskutans (”Varannan vatten”) insatser på båda orterna delades också, bland med representanter som under året funnits på plats i både Visby och i Ayia Napa på Cypern. Visby stift bidrar ekonomiskt för att möjliggöra detta utbyte av ideella krafter.

Det nya vänförsamlingsavtalet skrevs under den 19 augusti av kyrkoherde Anders Berglund och domprost Mats Hermansson och gäller fem år framöver. Under rubrikerna Teologi, Liturgi, Diakoni, Mission och personellt kommer fokus ligga på dialog, utveckling, ”Varannan vatten” -konceptet, flyktingarbetet, katekumenat och församlingsarbete.