Information om förbättringsarbete utifrån utförd psykosocial skyddsrond

Nyhet Publicerad Ändrad

Den psykosociala skyddsrond som vi arbetade med i församlingens medarbetarlag under våren är nu klar. Om Rapportens tillkomsthistoria kan du läsa i inledningen av Rapporten som från och med nu ligger på församlingens hemsida.

För mig som ansvarig för verksamheten har det varit viktigt att medarbetare i församlingen och ledamöter och ersättare i församlingens styrelse fått del av rapporten i första hand. Någon annan kommunikationsordning hade varit omöjlig. Rapporten offentliggörs nu ett drygt dygn efter att detta skett.

Församlingen har en resa framför sig. Den har bara börjat och kommer inledningsvis att betyda samtal med arbetsplatsens skyddsombud. Tillsammans med dem och församlingens medarbetare är förhoppningen att vi ska få till en bra Åtgärdsplan för en ännu bättre arbetsmiljö i Visby domkyrkoförsamling.

Min förhoppning är självklar: Denna Rapport och den åtgärdsplan som vi nu ska arbeta fram tillsammans med skyddsombud och medarbetare ska leda till en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är det viktigaste uppdraget för varje arbetsgivare, särskilt när arbetsgivaren är en församling. Denna Rapport pekar på flera omständigheter som behöver åtgärdas.

Det finns onekligen en förbättringspotential.

Mats Hermansson
Domprost