Kommer man till himlen fast man inte har konfirmerat sig men är döpt?

Nyhet Publicerad Ändrad

Dopet är en gåva som ger oss syndernas förlåtelse och ”ger evig salighet åt alla dem som tror på Guds ord och löften” enligt Martin Luthers katekes. Dop och tro hör ihop. Dop och tro liksom öppnar dörren till saligheten. Ordet ”Konfirmation” betyder ”bekräftelse”.

 Det handlar om att Gud bekräftar det han gav i dopet. Och det handlar om att konfirmanden säger sitt ”ja” och vill ta emot Guds gåva. Bönen om den Helige Ande är det centrala i själva konfirmationsgudstjänsten. Då ber prästen (och ofta konfirmandassistenter också) med handpåläggning för var och en av konfirmanderna. Så, svaret på din fråga är: Man blir inte utestängd från himlen om man inte konfirmerar sig. Jag skulle vilja uttrycka det så här, att konfirmationen betyder att himlen kommer till oss. Guds Ande berör oss.

För mig var konfirmationstiden (även om det är länge sedan) vägen in i kyrkans gemenskap. Själva konfirmationsgudstjänsten blev viktig. Jag är döpt som barn, det är de flesta i Svenska kyrkan i min ålder, så dopet minns jag ju inte. Konfirmationen – ögonblicket när prästen bad för mig – det blev en stark upplevelse. Att vara en i gruppen, men ändå få en personlig förbön, det blev betydelsefullt. En känsla av att ”himlen angår mig”  - men inte bara någon gång i livet efter detta, utan just nu!  

Har du fler frågor – kontakta gärna någon präst i din församling.  

Anna Lundin-Leander, Kyrkoherde