Om Adam och Eva var de första människorna och de fick tre söner, vem fick sönerna då barn med?

Nyhet Publicerad Ändrad

Bibeln menar väl inte att det skulle vara incest som hela mänskligheten härstammar ifrån. Är inte incest en synd?

Hej!
Ja, inte kan mänskligheten bygga på incest. För mig är det tydligt att vi behöver läsa bibeln och dess berättelser utifrån deras olika förutsättningar. Skapelseberättelsen är ingen historisk beskrivning, utan vill hjälpa oss i förståelsen av livet, vårt sammanhang och våra villkor. Den kan läsas som en ögonblicksbild av verkligheten mer en som en heltäckande beskrivning av den. Och som bild är den begränsad och den varken kan eller vill ge svar på alla frågor.  
Ett sätt att närma sig en del av berättelserna i bibeln är att läsa dem som poesi mer än som vetenskapliga texter. Så när du fortsätter att fördjupa dig i bibelns berättelser, gör det med olika typer av "glasögon".   Lycka till!    

Sofia Ekelund Fogelström
präst