Hur förklarar kyrkan ondskans existens ?

Nyhet Publicerad Ändrad

Med ondska menar jag inte sjukdomar, naturkatastrofer, olyckshändelser. Ondskan finns bara hos människor, och den finns i överflöd.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Och Gud såg på det han skapat och det var gott. Så kan vi läsa i första Moseboks första kapitel. Läser vi vidare ser vi hur ondskan, synden, det som skiljer oss och övriga skapelsen från Gud och från varandra, kom in i världen genom det som i första Moseboks tredje kapitel kallas syndafallet. Om detta säger Jesus ”En ovän gjorde detta”. (Matteusevangeliet kaptel 13 vers 27-28) och vem ovännen är förklarar Jesus i vers 39 ”ovännen är djävulen”.

Inom kristendomen förkroppsligas ondskan av Satan eller Djävulen, som genom åren har ansetts vara synonym med den fallne ängeln Lucifer. Den lille röde gubben med treudd, horn och mustasch har sina rötter i Dante's Den gudomliga komedin. Skulle vi bara möta ondskan så vore det kanske inte så farligt men när ondskan är förklädd till mig eller Dig är det betydligt värre.

Julle Lund, präst