Foto: Anna Braw

Heliga Korsets församling

Heliga Korsets församling är en av Svenska kyrkans fem församlingar i Kalmar. Du hittar Heliga Korsets kyrka och Korsets församlingsgård mellan stadsdelarna Getingen och Oxhagen, vid Norra kyrkogården. Här firar vi mässa på söndagar klockan 10 och på torsdagar klockan 12. Tills vidare är det tyvärr inte offentliga gudstjänster. De sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar), och efteråt finns det möjlighet till enskild kommunion i en timme. Mariakoret är öppet för enskild andakt mellan 6 och 22 alla dagar.

Välkommen att vara med i högmässan den andra söndagen efter trettondagen, med välkomnande av vår nye kantor Pär Hammarlund (här ovanför), och årets andra bön med sånger från Taizé (här nedanför) i efterhand!

Ordningen för bönen med sånger från Taizé är den här:
21 Tacka Herren
57 Jesus, Guds Son
76 Sjung till Guds lov
80 Min själ finner glädje i Herren (Magnificat)
23 Ge oss din fred
102 Guds rike är fred
120 Herre, stanna kvar med din nåd

Dagens bibelläsning är Jesaja 42:1--7.

(siffrorna före sångerna är numren i den röda samlingsboken)

I höst är allt som händer i Heliga Korsets församling anpassat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysiskt avstånd, handhygien och begränsningar i antal deltagare. Sedan den 10 november har vi de lokala allmänna råden för Kalmarregionen, och sedan den 16 november har vi regeringens åtta-gräns och vår biskops beslut om icke-offentliga gudstjänster. Det innebär att alla grupper och andra samlingar för barn och vuxna har tagit paus.

Tyvärr kan vi alltså inte fira offentliga gudstjänster, men du är mycket välkommen att vara med i dem vid din skärm! Söndagens högmässa och torsdagens middagsmässa sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar), och under en timme efteråt är du välkommen till kyrkan för att ta emot enskild kommunion. Måndagskvällens bön med sånger från Taizé sänds också på Facebook.

Tanken är att du ska kunna hitta alla våra gudstjänstsändningar längst ner här på sidan. Tyvärr gjorde Facebook i höstas en ändring som gör att bara den som loggar in på Facebook kan se allt, och vi har fått veta att det bara är ibland som sändningen går att se här på webbplatsen. Vi arbetar för att hitta en lösning så att också du som inte vill använda Facebook ska kunna vara med. Tills vidare går det att se sändningarna i efterhand på Youtube (använd ”Svenska kyrkan i Kalmar” som sökord).

Du är alltid välkommen till kyrkorummet när det är öppet, och du är också välkommen att höra av dig!

Mariakoret är öppet för enskild andakt alla dagar mellan 6 och 22. Välkommen att använda det!