Maskros växer i grusgång.
Foto: Anna Braw

Heliga Korsets församling

Heliga Korsets församling är en av Svenska kyrkans fem församlingar i Kalmar. Du hittar Heliga Korsets kyrka och Korsets församlingsgård mellan stadsdelarna Getingen och Oxhagen, vid Norra kyrkogården. Här firar vi mässa på söndagar klockan 10, tisdagar 18.30 och torsdagar 12. Tills vidare får det komma åtta personer till gudstjänsterna. Söndagens och torsdagens mässor sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar), och efteråt finns det möjlighet till enskild kommunion i en timme. Mariakoret är öppet för enskild andakt mellan 6 och 20 alla dagar.