Heliga Korsets församling

Heliga Korsets församling är en av Svenska kyrkans fem församlingar i Kalmar. Du hittar Heliga Korsets kyrka och Korsets församlingsgård mellan stadsdelarna Getingen och Oxhagen, vid Norra kyrkogården. Här firar vi mässa på söndagar klockan 10, på tisdagar klockan 18.30 och på torsdagar klockan 12. Mariakoret är för tillfället stängt på grund av skadegörelse.

I höst är allt som händer i Heliga Korsets församling anpassat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysiskt avstånd, handhygien och begränsningar i antal deltagare. Sedan den 10 november har vi de lokala allmänna råden för Kalmarregionen, och sedan den 16 november har vi regeringens åtta-gräns och vår biskops beslut om icke-offentliga gudstjänster. Det innebär att alla grupper och andra samlingar för barn och vuxna tar paus, till att börja med fram till den 22 december.

Tyvärr kan vi alltså inte fira offentliga gudstjänster, men du är mycket välkommen att vara med i dem vid din skärm! Söndagens högmässa och torsdagens middagsmässa sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar), och under en timme efteråt är du välkommen till kyrkan för att ta emot enskild kommunion. Måndagskvällens bön med sånger från Taizé sänds också på Facebook.

Du är alltid välkommen till kyrkorummet när det är öppet, och du är också välkommen att höra av dig!

Mariakoret är öppet för enskild andakt alla dagar mellan 6 och 22. Välkommen att använda det!