Maskros växer i grusgång.
Foto: Anna Braw

Heliga Korsets församling

Heliga Korsets församling är en av Svenska kyrkans fem församlingar i Kalmar. Du hittar Heliga Korsets kyrka och Korsets församlingsgård mellan stadsdelarna Getingen och Oxhagen, vid Norra kyrkogården. Här firar vi mässa på söndagar klockan 10, tisdagar 18.30 och torsdagar 12. Tills vidare får det komma åtta personer till gudstjänsterna. Söndagens och torsdagens mässor sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar), och efteråt finns det möjlighet till enskild kommunion i en timme. Mariakoret är öppet för enskild andakt mellan 6 och 20 alla dagar.

Välkommen att vara med i vår högmässa på Marie Bebådelsedag i efterhand! Den sändes på Facebook, och vi lägger ut den här på hemsidan också för att fler ska kunna delta.

***

Allt som händer i Heliga Korsets församling är anpassat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För närvarande är församlingens aktiviteter gudstjänster och enskilda samtal samt Tjillgruppen - för barn i 10-13-årsåldern.

Söndagens högmässa och torsdagens middagsmässa sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar), och under cirka en halv timme efteråt är du välkommen till kyrkan för att ta emot enskild kommunion. Måndagskvällens bön med sånger från Taizé sänds också på Facebook. Efter gudstjänsten publiceras dessa sändningar på församlingens hemsida och på Youtube (Svenska kyrkan i Kalmar).

Välkommen att höra av dig på telefon eller e-post!

Mariakoret är öppet för enskild andakt alla dagar mellan 6 och 20. Välkommen att använda det!