Meny

Heliga Korsets församling

Heliga Korsets församling är en av Svenska Kyrkans fem församlingar i Kalmar. Du hittar Heliga Korsets kyrka och Församlingsgård mellan stads- delarna Getingen och Oxhagen, vid Norra Kyrkogården. Varje vecka sänds mässa på Svenska kyrkan i Kalmars facebooksida; söndagar kl 10, tisdagar kl 18.30 och torsdagar kl 12. Efter mässan är kyrkan öppen ytterligare ca en timme för den som vill ta emot Kristus i Altarets sakrament.

Kalmar pastorat följer biskop Fredrik Modéus rekommendationer och bjuder inte in till några offentliga gudstjänster i kyrkorummen förrän restriktionerna lättar.

Mässorna kommer att sändas via Svenska kyrkan i Kalmars facebooksida på följande tider:

Söndag kl: 10.00 Högmässa

Tisdag kl: 18.30 Mässa

Torsdag kl: 12.00 Mässa

Efter mässan är kyrkan öppen ytterligare ca en timme för den som vill ta emot Kristus i Altarets sakrament.

Församlingarnas medarbetare finns tillgängliga för samtal på telefon, se under fliken ”Kontakt”.

Alla grupper, körer och verksamheter tar paus tills restriktionerna lättar.