Ny personnamnlag

Nyhet Publicerad

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn. Den nya lagen avser att modernisera och förenkla möjligheterna att välja och byta namn.

Nytt är att Skatteverket blir ensam namnmyndighet i Sverige. Den namnverksamhet som finns hos Patent- och registreringsverket flyttar över till Skatteverket.

Du kan ansöka om namn enligt den nya lagen från och med den 1 juli 2017. Då kommer de blanketter som ska användas att finnas på webbplatsen.

 Den nya lagen innehåller en hel del nyheter. Läs mer på Skatteverkets webbsida.