Biskop
Foto: Frida Johansson

Biskopsvisitation

Nyhet Publicerad

Välkommen till öppet samtal med biskopen 1 februari kl. 18.30

Biskopen avslutar visitationen med att ge sina synpunkter och reflektioner kring verksamheten. Alla välkomnas till öppet samtal med biskop Sven-Bernhard Fast från Visby stift efter kvällsmässan den 1 februari.

Mässan börjar kl. 18.30 och samtalet inleds ca kl. 19.00. 

Välkomna!