Vigsel
Foto: Jon Sandbu/Maximilian Photography

Vigsel/ Bröllop

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner. Kyrkan ringer gärna i bröllopsklockor!

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Vigselakten i sig är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Vi ber att kärleken alltid ska finnas mellan oss. Gud är kärleken och all kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud.

 

Foto: Katarzyna/pixabay

Stor fest eller enkel högtid

Ofta planeras bröllopet långt i förväg, men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Det kans ske på en helg eller under en vardag. Brudparet, vigselförrättaren och ett vittne är vad som krävs. Det är gratis om minst ena parten är medlem i Svenska kyrkan. Paret tar med id-handlingar, utöver intyg om hindersprövning (och om folkbokförd i Sverige vigselblankett från hemförsamlingen). 

Vigsel i Svenska kyrkan i Norge

Prästerna i Svenska kyrkan i Norge har rätt att viga enligt svensk lag i Norge. Villkoret är att minst en i paret är svensk medborgare. Det finns en fastställd ordning för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Kontakta någon av församlingens präster för samtal om tidpunkt för vigsel och för möte.

Heligt förbund

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. I Guds och vittnens närvaro lovar personerna varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna äktenskapet och finnas med i både glädje och sorg. I gudstjänsten ingår läsning av bibelord, brudparets löften, tillkännagivandet (”Nu är ni vigda!”), bön och välsignelsen över brudparet. Ordningen för Vigselgudstjänst finns på nätet eller i Den svenska psalmboken.

Hindersprövning

Paret behöver ha en giltig hindersprövning (norska: prövingsattest) utfärdad av norsk eller svensk skattemyndighet.
Det är endast tjänstgörande präster i Svenska kyrkan i Norge som har rätt att på norsk mark viga enligt svensk vigselrätt.

Vigsel i Trondheim, Bergen eller Stavanger

Om du önskar vigsel i eller i närheten av Trondheim, Bergen eller Stavanger så är möjligheterna begränsade. Kontakta expeditionen för mer information.

Vigsel formulär

Fyll i uppgifterna nedan för att sända in en förfrågan om vigsel.