Gudstjänst

Varje vecka firas olika gudstjänster i Svenska Margaretakyrkan. De har lite olika karaktär och form.

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Margaretakyrkan.

Nattvard barn

Familjegudstjänst

Under året firas flera gudstjänster med fokus på barn och familj.

Högmässa

Det firas gudstjänst i Margaretakyrkan varje söndag kl 11.00.

Kvällsmässa i Mariakapellet

Veckomässa

Välkommen att fira en enkel mässa på onsdagar 18.30 i Margaretakyrkan.

Kyrkskjuts
För dig som har svårt att ta dig till kyrkan på egen hand finns möjlighet till Kyrkskjuts. Anmäl dig då till kyrkans kontor, tel 23 35 32 50, under öppettiderna mån-fre kl 09.00 - 12.00.

Be för mig i nästa kvällsgudstjänst

I varje gudstjänst ber församlingen för världen, kyrkan, oss själva och varandra. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.