Majklubben

En grupp med anor som har riktigt roligt och gott tillsammans!

En gång i månaden samlas gruppen till samvaro, ofta runt ett tema - allt från föredrag om ledsagartjänst i Palestina till modevisning och champagneprovning. Ju närmare Julbasaren, dess mer förberedelser till denna traditionella aktivitet. Julbasaren är en viktig inkomstkälla för kyrkans diakonala verksamhet, men också viktig som mötesplats och kontaktyta med samhället i övrigt.

Majklubben har burit upp Margaretakyrkans julbasar under alla år. Från början med många egna alster, men nu också med hjälp av inköp av svenska kvalitetsprodukter och frivilliga insatser under Julbasarens hektiska men så roliga (på svenska) dagar.

Vilka är med? Ja, svaret måste nog bli att det är ingen könskvotering, så övervikten till kvinnosidan är hundraprocentig. Ålder och visdom är det gott om, men också massa gott humör och önskan om att bidraga. Önskan om nya förmågor är stor! Så, välkommen till en samling som kan dela med sig av mycket till yngre förmågor!

Vanligtvis är samlingarna första måndagen i månaden kl. 17.30 i Lilla salen. Årsavgift för 2022 är 200 kr.

Vill du veta mer så är du välkommen att besöka ett av våra möten, eller kontakta Majklubbens ordförande är Karin Ibenholt. 

PROGRAM 

4 april- Anita som håller ett föredrag om stress och stresshantering

2 maj- Majklubbens vårfestVälkommen till en trevlig hösttermin med Majklubben!