Foto: Frida Johansson

Mötesplatser

I Svenska Margaretakyrkan finns något för alla smaker. Från musik och sång till samtal och möten.

Gudstjänst

Varje vecka firas olika gudstjänster i Svenska Margaretakyrkan. De har lite olika karaktär och form.

Familjelördag

Några lördagar varje månad är det Familjelördag i Margaretakyrkan, ett tillfälle för hela familjen att möta andra.

Kom och sjung i Korall-kör!

Korall-kör är kören för alla. Kören träffas några söndagar under varje termin och sjunger tillsammans. Det är helt upp till dig om du kommer alla tillfällen eller bara någon enstaka gång.

Några ungdomar spelar kort tillsammans.

Ungdomsgrupp

För dig som är 15 år och uppåt.

Babycafé

Babycafé

Välkommen till mötesplatsen för bebisar, småbarn och vuxna. Vi träffas för att leka, sjunga, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra.

Maggans digitala bokklubb

Längtar du efter kulturell stimulans? Kom med i Maggans digitala bokklubb

Barnkör

Tre lekfulla körer för alla barn som gillar att sjunga.

Kammarkören

I Margaretakyrkans kammarkör hittar du en fin gemenskap i sången och musiken.

Tyst meditation

En halvtimme före onsdagens kvällsmässa är du välkommen till Mariakapellet på meditation.

Samtalsgrupp - Tala tro & tala liv

En möjlighet att födjupa sig i olika frågor som berör livet och tron.

Onsdagslunch

En verksamhet på dagtid där vi äter gott och har det trivsamt tillsammans. Alla är välkomna!

Lördagscafé

Lördagscafé

Ditt svenska vardagsrum i Margaretakyrkan i Oslo är öppet några lördagar per termin kl 10.00-13.00.

Frivillighet/Volontär

Vill du engagera dig i Svenska kyrkan i Norge? Din insats behövs i församlingen och det är värdefullt att känna sig behövd. Här finns en uppgift för dig.

Kammarkören

I Margaretakyrkans kammarkör hittar du en fin gemenskap i sången och musiken.

Fotograf: Sarah Jakum

Margaretaföreningen

Tidigare var det en diakonal grupp. Nu träffas de några gånger per termin och har trevligt tillsammans.

Majklubben

Den grupp som hjälper till mest under Julbasaren är Majklubben. Ett gäng engagerade kvinnor i blandade åldrar.

Övrig information
Kika i kalenderna längst upp på sidan för att se när de olika aktiviteter är.

Det har tidigare varit tillfällen för lovsångsband och sportaktiviteter såsom fotbollslag, men eftersom intresset varit lågt har de verksamheterna blivit vilande.

Saknar du någon mötesplats eller vill att någon av de gamla ska dra igång igen? Hör gärna av dig till oslo@svenskakyrkan.se.