Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Livets skeden/Kyrkliga handlingar

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg. Svenska kyrkan är här för dig – i alla skeden av livet.

Vill du använda dig av Svenska kyrkan i Norge vid din förrättning kontaktas först expeditionen på tel. +47 23 35 32 60 för att bestämma datum. Sedan får du kontakt med tjänstgörande präst för att tillsammans planera hur, när och vad som behöver göras.

I Svenska Margaretakyrkan i Oslo finns också fina lokaler att använda sig av vid till exempel dop eller bröllop.


Undrar du något eller vill veta mer om de kyrkliga handlingarna? Kontakta:

Per Anders Sandgren

Per Anders Sandgren

Svenska kyrkan i Norge

Kyrkoherde