Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Till kyrkan kan du komma och prata om precis vad som helst, antingen genom enskilda samtal eller på olika mötesplatser eller i samband med gudstjänster.

Enskilt samtal/Själavårdssamtal

Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt som gör det möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra.

Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig. Det finns också öppenhet för att ta upp frågor om andlighet, tro, tvivel och hur de relaterar till ditt liv.

Prästerna har, precis som alla präster i Svenska kyrkan, fullständig tystnadsplikt. För diakonen gäller tystnadsplikt som bryts om till exempel ett barn far illa.

Det brukar vara lagom att ses i en timme. Om du trivs med formen kan vi boka tid för fler samtal. 

Jourtelefon: 46 94 48 42

Samtalsgrupper

Du kan också dela dina tankar med flera i en samtalsgrupp. I Margaretakyrkan finns gruppen Tala tro och liv. Det är en öppen grupp som du inte behöver anmäla dig till innan.

Per Anders Sandgren

Per Anders Sandgren

Svenska kyrkan i Norge

Kyrkoherde

Karin Borg

Svenska kyrkan i Norge

Kommininster

Kristina S Furberg

Kristina S Furberg

Svenska kyrkan i Norge

Diakon

Kontaktformulär för att boka samtal. Du kan också skriv meddelande direkt till någon ovan eller ringa journummer 46 94 48 42 vid behov.