Foto: Pixabay/Jacquelynne Kosmicki

Någon att prata med

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Du är välkommen att prata om det du själv tycker känns viktigt just nu. Du är välkommen att boka tid för samtal här i kyrkan, via telefon eller ”Walk and talk”.

Enskilt samtal/Själavårdssamtal
– i samtalsrummet, i telefon eller under ”Walk and talk”
(Vid alla samtal följer vi de råd som folkhälsoinstitutet ger)

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Du är välkommen att prata om det du själv tycker känns viktigt just nu. Du är välkommen att boka tid för samtal här i kyrkan, via telefon eller ”Walk and talk”.

 Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt. Du får möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra.
Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig. Det finns också öppenhet för att ta upp frågor om andlighet, tro, tvivel och hur de relaterar till ditt liv.
 
Bokade samtal kan äga rum i kyrkans samtalsrum, via telefon eller under så kallad ”Walk and talk”, dvs under en stilla promenad. Det brukar vara lagom att pratas vid i en timme. Om du trivs med formen kan vi boka tid för fler samtal. 
Läs mer om Walk and talk här.
 
Prästerna har, precis som alla präster i Svenska kyrkan, fullständig tystnadsplikt. För diakonen gäller tystnadsplikt som bryts om till exempel ett barn far illa.

Jourtelefon: 46 94 48 42

Samtalsgrupper
Du kan också dela dina tankar med flera i en samtalsgrupp. I Margaretakyrkan finns gruppen Tala tro och liv. Det är en öppen grupp som du inte behöver anmäla dig till innan.

Kontaktformulär för att boka samtal. Du kan också skriv meddelande direkt till någon ovan eller ringa journummer 46 94 48 42 vid behov.