Så kan kyrkan stötta dig

Vistelsen i utlandet blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Expeditionen öppen helgfria vardagar Kl. 10.00-12.00
Tel: +47 23 35 32 50 
Mail: oslo@svenskakyrkan.se


I brådskande fall når du oss enklast på vår jourtelefon: 46 94 48 42

Präst – kyrkoherde
Per Anders Sandgren 
Kontor: +47 23 35 32 60 Mobil: +47 97 03 14 92
peranders.sandgren@svenskakyrkan.se 

Diakon
Kristina S Furberg
Mobil: +47 45 91 53 23
kristina.s.furberg@svenskakyrkan.se

I brådskande fall når du oss enklast på vår jourtelefon: 46 94 48 42
Vi är en liten församling och kan inte alltid svara genast.

I akuta konsulära ärenden, kan du kontakta svenska ambassaden på telefon: 24 11 42 00

Jourhavande präst i Sverige:
+46 18 474 50 32
Digitala brev: Svar inom 24 h
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast