Foto: Magnus Aronsson / IKON

Konfirmation

Konfirmataion är för dig som är nyfiken på livet och som vill veta mer om den kristna tron. Den är för dig som vill veta vad tro kan vara, som vill undra tillsammans med andra och som vill träffa nya kompisar att ha kul med.

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Det är en tid att upptäcka mer om dig själv och växa som människa. 

Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är konstiga eller knäppa, du kan fråga precis vad du vill.

Tillsammans med andra konfirmander, unga ledare och vuxna får du fundera, diskutera och samtala om livets små och stora frågor, om tro och om vem Gud är. Inga frågor är dumma eller konstiga. Konfirmationen är en tid då du får vara nyfiken, ställa frågor och får uttrycka din tro och ditt tvivel. Det är en möjlighet att lära känna dig själv bättre och samtidigt möta nya vänner. 

Vill du vara konfirmand i Svenska kyrkan i Norge 2024-2025? Konfirmandtiden är koncentrerad kring tre läger: ett helgläger i september, ett helgläger i januari och ett längre läger i månadsskiftet juni/juli. Mellan lägren håller vi kontakten på olika sätt. Konfirmationen kommer bli den 6 juli 2025 i Margaretakyrkan i Oslo. Detta upplägg gör det möjligt att vara konfirmand i Svenska kyrkan i Norge oavsett var i Norge du bor. Om du hellre vill bli konfirmerad på din hemort kan vi ordna så att 

Foto: Frida Johansson

Vad är konfirmation?
Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig. Är du inte döpt innan har du möjlighet att göra det under konfirmationstiden.

Konfirmationsträffarna handlar om trosfrågor som vem Jesus är, vad som står i Bibeln och vem Gud kan vara. Det handlar också om grundläggande mänskliga frågor till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, meningen med livet och vårt ansvar för miljön. 

Vi träffas för att prata, skratta, leka, skapa, fira gudstjänst och upptäcka tillsammans. Under konfirmandtiden får du möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Kostar det något? 
Konfirmationsundervisning i Svenska kyrkan i Norge är gratis och du får en egen Bibel.

Vuxenkonfirmation i Margaretakyrkan
Du som inte hade intresse för att konfirmeras som ung, eller aldrig blev erbjuden möjligheten, är välkommen att konfirmeras som vuxen. Enskilt eller i grupp möts vi till samtal om tro och liv, och därefter sker själva konfirmationen vid en gudstjänst.

Foto: Alex & Martin /Ikon

Är du nyfiken på att veta mer om den kristna tron och möjligheten att konfirmeras? Hör av dig Veronica eller Johannes. 


Vill du veta mer? Har du frågor? Vill du bli konfirmand? 
Kontakta: