Foto: Magnus Aronsson / IKON

Konfirmation

Konfirmataion är för dig som är nyfiken på livet och som vill veta mer om den kristna tron. Den är för dig som vill veta vad tro kan vara, som vill undra tillsammans med andra och som vill träffa nya kompisar att ha kul med.

Är du en av de som vill bli konfirmerad i Margaretakyrkan under 2021- 2022? 
Allt som är du behövs hos oss. Din fantasi. Din iver. Din kunskap. Din oro. Din tro. Din kärlek. Dina tankar och drömmar. Att du ifrågasätter och har andra erfarenheter spelar roll och intresserar oss. Det är en möjlighet att lära känna sig själv bättre och samtidigt möta nya vänner.

Konfirmandtiden ska vara en tid då du tillsammans med andra ungdomar och vuxna får fundera, diskutera och samtala kring livets frågor, Gud, människan och världen. En tid då du får vara nyfiken, ställa frågor och får uttrycka din tro och ditt tvivel. För att det ska fungera så bra som möjligt ställs det krav på ditt engagemang och din närvaro eftersom vår gemensamma tid bygger delaktighet och trygghet, vi gör och upplever saker tillsammans.

Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är konstiga eller knäppa, du kan fråga precis vad du vill.

Vill du vara konfirmand i Margaretakyrkan 2021-2022?
Uppstart i Oslo är i början av oktober och kommer att avslutas med en lägerresa i augusti. Konfirmation kom- mer bli i september 2022

Vill du ha mer information, anmäla dig eller har någon fråga?
Då kan du kontakta konfirmationsledare Ami Hall på ami.hall@svenskakyrkan.se

Foto: Frida Johansson

Vad är konfirmation?
Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig. Är du inte döpt innan har du möjlighet att göra det under konfirmationstiden.

Konfirmationsträffarna handlar om trosfrågor som vem Jesus är, vad som står i Bibeln och vem Gud kan vara. Det handlar också om grundläggande mänskliga frågor till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, meningen med livet och vårt ansvar för miljön. 

Vi träffas för att prata, skratta, leka, skapa, fira gudstjänst och upptäcka tillsammans. Under konfirmandtiden får du möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Konfirmation är något som Svenska kyrkan i Norge erbjuder hela Norge.
Om du bor på annan ort än Oslo med omnejd kan du kontakta expeditionen för mer information.

Kostar det något? 
Konfirmationsundervisning i Svenska kyrkan i Norge är gratis. Du får en egen bibel och psalmbok.

Vuxenkonfirmation i Margaretakyrkan
Du som inte hade intresse för att konfirmeras som ung, eller aldrig blev erbjuden möjligheten, är välkommen att konfirmeras som vuxen. Enskilt eller i grupp möts vi till samtal om tro och liv, och därefter sker själva konfirmationen vid en gudstjänst.

Foto: Alex & Martin /Ikon

Är du nyfiken på att veta mer om den kristna tron och möjligheten att konfirmeras, hör av dig till Per Anders.


Vill du veta mer? Har du frågor? Vill du bli konfirmand? 
Kontakta: