Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Margaretaföreningen

Margaretaföreningen är församlingens äldsta, nu verksamma förening. Föreningen är en plats för kvinnor att träffas.

Redan under 1920-talet startade en socialt omsorgsfull grupp som under tiden efter kriget blev en diakonal stödgrupp för verksamheten i Margaretahemmet (det svenska ålderdomshemmet i Oslo) och i församlingen för övrigt.
Nu är Margaretahemmet sedan länge nedlagt, men diakonala uppgifter kvarstår och inte minst behovet av att mötas och stödja varandra. Föreningen bjuder in till träffar några gånger per termin, bland annat en vårlunch som enligt traditionen hålls på Svenska residenset och en sommarutflykt. Du är välkommen att komma med för att se om du trivs i gemenskapen.

Vill du bli medlem?
Årsavgift 100 kronor per år. Sänd mail till Margareta Braastad för mer information eller konstkta expedtionen.

Program

2020
23 mars  kl. 12.00-14.30
God lunch, årsmötesförhandlingar och samvaro.