Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Margaretaföreningen

Margaretaföreningen är församlingens äldsta, nu verksamma förening. Föreningen är en plats för äldre att träffas.

Redan under 1920-talet startade en socialt omsorgsfull grupp som under tiden efter kriget blev en diakonal stödgrupp för verksamheten i Margaretahemmet (det svenska ålderdomshemmet i Oslo) och i församlingen för övrigt.
Nu är Margaretahemmet sedan länge nedlagt, men diakonala uppgifter kvarstår och inte minst behovet av att mötas och stödja varandra. Föreningen bjuder in till träffar några gånger per termin, bland annat en vårlunch som enligt traditionen hålls på Svenska residenset och en sommarutflykt. Du är välkommen att komma med för att se om du trivs i gemenskapen.

Vill du bli medlem?
Årsavgift 100 kronor per år. Sänd mail till Margareta Braastad för mer information eller konstkta expedtionen.

Program

18 oktober kl. 11.00
Tillsammans möter vi hösten 
Föreningen har glädjen av att invitera till besök på Nationalgalleriet för att se utställningen UENDELIGE LANDSKAP av HARALD SOHLBERG
Efter utställningen, kl. 12.30 äter vi lunch tillsammans i DEN FRANSKE SAL i MUSEET. Föreningen betalar inträde. Var och en betalar sin lunch kl 12.30.
Sista anmälan till expeditionen 11 oktober.

14 januari 2019 kl. 12.00-15.00
Årsmöte i läsrummet
Lunch och förhandlingar