Fotograf: Sarah Jakum

Margaretaföreningen

Denna grupp kvinnor träffas några gånger per termin och har det trevligt tillsammans. Det kan handla om en kulturell utflykt eller samvaro i Margaretakyrkan.

Redan under 1920-talet startade en socialt omsorgsfull grupp som under tiden efter kriget blev en diakonal stödgrupp för verksamheten i Margaretahemmet (det svenska ålderdomshemmet i Oslo) och i församlingen för övrigt.
Nu är Margaretahemmet sedan länge nedlagt, men diakonala uppgifter kvarstår och inte minst behovet av att mötas och stödja varandra. Föreningen bjuder in till träffar några gånger per termin, bland annat en vårlunch som enligt traditionen hålls på Svenska residenset och en sommarutflykt. Du är välkommen att komma med för att se om du trivs i gemenskapen.

Vill du bli medlem?
Årsavgift 100 kronor per år. Sänd mail till Margareta Braastad för mer information eller konstkta expedtionen.

Som du säkert förstår är vi i styrelsen försiktiga med att arrangera program så som smittoläget är nu. Vi har många tankar och planer för framtiden som vi vill återkomma om så snart faran för msittan lättar. 

PROGRAM
Mer information kommer.

I väntan på att vi får ses igen vill vi uppmuntra dig att
- fortsätta att odla och utveckla dina intressen på de sätt som går.
- fortsätta att umgås med vänner och släkt, utomhus, via telefon osv.
- hålla igång fysiskt- gå ut och gå med en vän eller göra rörelser hemma
- komma på gudstjänst söndagar kl. 11.00 i Margaretakyrkan. 

Församlingen följer FHIs råd och riktlinjer. 

Foto: Sarah Jakum.
  

Om du vill prata en stund får du gärna ringa någon i styrelsen:

Kristina Sandgren Furberg, diakon, 45915323
Margareta Braastad 91630374
Eivor Arntsen 95411077
Britt Jensen 41611401
Kay Germeten 92228331