Fotograf: Sarah Jakum

Margaretaföreningen

Denna grupp kvinnor och män träffas några gånger per termin och har det trevligt tillsammans. Det kan handla om en kulturell utflykt eller samvaro i Margaretakyrkan.

Redan under 1920-talet startade en socialt omsorgsfull grupp som under tiden efter kriget blev en diakonal stödgrupp för verksamheten i Margaretahemmet (det svenska ålderdomshemmet i Oslo) och i församlingen för övrigt.
Nu är Margaretahemmet sedan länge nedlagt, men diakonala uppgifter kvarstår och inte minst behovet av att mötas och stödja varandra. Föreningen bjuder in till träffar några gånger per termin, bland annat en vårlunch som enligt traditionen hålls på Svenska residenset och en sommarutflykt. Du är välkommen att komma med för att se om du trivs i gemenskapen.

Vill du bli medlem?
Årsavgift 100 kronor per år. Sänd mail till margaretabraastad@hotmail.com för mer information eller konstkta expedtionen.

PROGRAM

18 mars kl 12.00
Margaretaföreningens vårlunch på ambassaden.
15 april kl 12.00-15.00
Margaretakyrkans äldsta verksamma förening håller sitt årsmöte. Både nya och nuvarande medlemmar hälsas välkomna.

Vi inleder kl 12.00 i kyrkan och ber middagsbön. Därefter äter vi lunch och håller årsmötesförhandlingar. Vi ordnar också ett lotteri, ta gärna med en lotterivinst - värde 50-100 kronor.

Foto: Sarah Jakum.
  

Om du vill prata en stund får du gärna ringa någon i styrelsen:

Kristina Sandgren Furberg, diakon, 45915323
Margareta Braastad 91630374
Eivor Arntsen 95411077
Britt Jensen 41611401
Kay Germeten 92228331