Meny

Margaretaföreningen

Denna grupp kvinnor träffas några gånger per termin och har det trevligt tillsammans. Det kan handla om en kulturell utflykt eller samvaro i Margaretakyrkan.

Redan under 1920-talet startade en socialt omsorgsfull grupp som under tiden efter kriget blev en diakonal stödgrupp för verksamheten i Margaretahemmet (det svenska ålderdomshemmet i Oslo) och i församlingen för övrigt.
Nu är Margaretahemmet sedan länge nedlagt, men diakonala uppgifter kvarstår och inte minst behovet av att mötas och stödja varandra. Föreningen bjuder in till träffar några gånger per termin, bland annat en vårlunch som enligt traditionen hålls på Svenska residenset och en sommarutflykt. Du är välkommen att komma med för att se om du trivs i gemenskapen.

Vill du bli medlem?
Årsavgift 100 kronor per år. Sänd mail till Margareta Braastad för mer information eller konstkta expedtionen.

Program

2020
Här kommer höstens datum.