Foto: Anders Runesson

Stavanger

Välkommen till Svenska kyrkan i Stavanger. Här kan du gå på gudstjänst, fika, tända ljus och träffa andra svenskar genom de olika mötesplatserna. Den är en religiös, kulturell och social mötesplats för alla svenskar.

Svenska kyrkan i Stavanger möts i Kampen kirke en gång i månaden(Seehusensgate 47). Fredagar är det Fredagsklubben kl 18-21 och lördagar Familjelördag & öppetcafé kl. 10-13


2024
11-13 jan
8-10 feb
7-9 mars
11-13 april
2-4 maj
13-15 juni

Bokcirkel i Stavanger

Vill du läsa böcker tillsammans med andra? Dela läsupplevelser från fantasins värld? Samtala om livet och fundera mera? Då är detta en bokcirkel för dig!

Några unga tjejer sitter och skrattar vid ett bord.

Fredagsklubben

Klubben för dig som är 9 år och uppåt.

Familjelördag i Stavanger

Välkommen till mötesplatsen för alla åldrar. Vi träffas för att leka, sjunga, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra.

Öppet café

Välkommen in på fika!

Dop, vigsel och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg. Svenska kyrkan är här för dig – i alla skeden av livet.

Personal

Välkommen att kontakta personalen i din församling

Enskilt samtal i Stavanger

Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med.

fönster kyrka

Arbetsgrupp i Stavanger

Arbetsgruppen arbetar med församlingens utveckling. Här kan du komma i kontakt med dem.

stenar

Medlemskap

Här kan du läsa mer om medlemskap i Svenska kyrkan

INTRYCK

Här kan du läsa församlingsmagasinet INTRYCK.

Frivillighet/Volontär

Vill du engagera dig i Svenska kyrkan i Norge? Din insats behövs i församlingen och det är värdefullt att känna sig behövd. Här finns en uppgift för dig.

Vill du göra skillnad?

Som medlem i Svenska kyrkan i Norge gör du skillnad.

Läs mer här.