stenar
Foto: Tante Tati / Pixabay

Medlemskap

Medlem i Svenska kyrkan = medlem i Svenska kyrkan i Norge.

Naturligtvis är du alltid välkommen oavsett om du är medlem eller inte i Svenska kyrkan. Kristen tro eller medlemskap är inte ett krav för att få delta i gudstjänster och aktiviteter, det är ett erbjudande som vi hoppas man kan bli inspirerad av. Svenska kyrkan i Norges uppgift är att vara en religös, kulturell och social mötesplats för alla svenskar bosatta i Norge.  

Vi är alla sårbara någon gång i livet
Kyrkan har en plats i våra liv som ibland kanske inte riktigt märks. Den finns där i tydliga sammanhang som vid dop, konfirmation, bröllop och begravning men den finns också där emellan. Kyrkans arbete med dem som söker hjälp, de som är utsatta, är oftast osynlig. Det kan vara tryggt att veta att det finns stöd om du en dag skulle behöva det.  Ditt medlemskap hjälper oss att fortsätta det viktiga församlingsarbetet. Tack för ditt bidrag!

Är Du medlem i Svenska kyrkan är du även medlem i Svenska kyrkan i Norge när du flyttar hit – men Norska myndigheter ser annorlunda på saken…
Svenska kyrkan i Norge är samma trossamfund som Svenska kyrkan i Sverige. Ändå måste du som är medlem i Svenska kyrkan i Norge aktivt bekräfta ditt medlemskap för att den norska staten också skall betrakta dig som medlem. Detta är en förändring från juni 2016 – innan dess var medlem i Svenska kyrkan automatiskt medlem i Svenska kyrkan i Norge även ur norska myndigheters perspektiv.

Genom att bekräfta ditt medlemskap stödjer du församlingens arbete på ett mycket viktigt sätt. Församlingen får då möjlighet att söka statliga och kommunala bidrag (tilskudd) som finansierar verksamheten. Detta är helt avgörande för församlingens framtid så vi vädjar till medlemmar av den Svenska kyrkan som är bosatta i Norge att bekräfta sitt medlemskap. Det kostar inte den enskilde något, men ett bekräftat medlemskap är oerhört betydelsefullt för församlingen i Norge.

Du kan lätt bekräfta ditt medlemskap genom att gå in här.

Bekräftelse av medlemskap för barn under 15 år måste göras av samtliga vårdnadshavare. 

Blankett för att bekräfta medlemskap, vuxen

Blankett för att bekräfta medlemskap, barn

Är du medlem i Svenska kyrkan?

Vet du inte det så kan vi ta reda på det. Vanligtvis krävs aktivt utträde för att lämna Svenska kyrkan, men om du förlorat ditt svenska medborgarskap (t ex om du valt norskt medborgarskap) så kan du ha uteslutits. Utvandrade du från Sverige före 1996 är det stor risk för att du inte längre finns registrerad som medlem i Svenska kyrkan. I dessa fall kan vi hjälpa dig återinträda. Hör av dig om du är osäker på ditt medlemskap i Svenska kyrkan

Här kan du läsa mer om Medlemskap i Svenska kyrkan

Hur har du blivit medlem i Svenska kyrkan?

Före 1996:

Bestämmelser om tillhörighet i Svenska kyrkan fanns fram till den 1 januari 1996 i religionsfrihetslagen. Huvudregeln var att man som svensk medborgare eller utländsk medborgare bosatt i Sverige blev tillhörig utifrån föräldrarnas tillhörighet i kyrkan. Så om personens mor och far var tillhöriga och gifta vid personens födelse, eller endast modern var tillhörig, så blev även personen tillhörig från sin födelse. 

Från 1996:

Från och med 1 januari 1996 är dopet medlemsgrundande. 
Dessutom kan man ha blivit medlem om föräldrar har meddelat att de vill att deras barn skall tillhöra Svenska kyrkan eller om den vuxne själv har ansökt om inträde i Svenska kyrkan.

Vill du bli medlem?
För att bli medlem i Svenska kyrkan fyller du i en anmälningsblankett och returnerar orginalblanketten till: 

Svenska Margaretakyrkan
Hammersborg Torg 8B
0179 Oslo

Anmälningsblankett kan du lasta ner här:

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan  - vuxen
Anmälan om inträde i Svenska kyrkan - barn

Medlemskap i två trossamfund
Några av våra medlemmar är registrerade som medlem i två trossamfund utan att veta om det. Ur Svenska kyrkans perspektiv är det fullt möjligt att vara medlem i två registrerade trossamfund, ur Fylkesmannens perspektiv och norsk lag är däremot medlemskap i två trossamfund inte möjligt.
Det betyder att ingetdera av trossamfunden får del av statligt och kommunalt bidrag för medlemmen om medlemmen är dubbeltansluten. Önskar du ta reda på om du är registrerad som medlem i flera trossamfund kan du kontakta registret i Brønnøysund, tel 75 00 75 00.

Kostnad
För den enskilde är medlemskapet gratis när man är folkbokförd i Norge, det finns varken någon skatt eller medlemsavgift. Det tillkommer därför inte någon avgift när du bekräftar ditt medlemskap.

Du betalar inte heller någon avgift till Svenska kyrkan i Sverige medan du bor i Norge så medlemskapet påverkar inte din privatekonomi.

Det bidrag från stat och kommun som varje tros- och livsåskådningssamfund får för sina medlemmar är en del av stats- och kommunalbudgeten i Norge. För kyrkor och samfund är bidraget från stat och kommun betydelsefullt. Bidraget gör att vi tillsammans kan hjälpa många samt göra mycket för svenskar i Norge.

Vill du begära utträde?
Mer information om vad det innebär att gå ur Svenska kyrkan hittar du här: Utträde ur Svenska kyrkan

För att utträda ur Svenska kyrkan fyller du i anmälningsblankett och returnerar originalblanketten till:

Svenska Margaretakyrkan
Hammersborg Torg 8 B
0179 Oslo

Anmälningsblankett hittar du här:

Anmälan om utträde ur Svenska kyrkan - vuxen
Anmälan om utträde ur Svenska kyrkan - barn

Medlemsinformation
Vi skickar gärna församlingstidningen INTRYCK, som tidigare hette Margaretabladet, och Nyhetsbrev kostnadsfritttill dig via mail. Beställ här nedan:

Beställ medlemsinformation

Du kan få Magasinet Intryck och Nyhetsbrevet sänt till din e-post