Utträde ur Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Bestämmer du dig för att avsluta ditt medlemskap är det helt gratis, och du är när som helst välkommen att bli medlem på nytt.

Alla är välkomna att vara med i Svenska kyrkan, och den som en gång lämnat kyrkan är alltid välkommen tillbaka.

Alla är välkomna att vara med i Svenska kyrkan, och den som en gång lämnat kyrkan är alltid välkommen tillbaka. Foto: Kristina Strand Larsson

 

Bra att veta för dig som vill gå ur Svenska kyrkan:

  • Det kostar ingenting att avsluta sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Du kan också ringa, besöka eller skriva till din församling och begära att få en blankett hemskickad.  Eller skicka en personligt undertecknad begäran i ett vanligt brev adresserat till församlingen. Kontaktuppgifter till din församling din församling hittar du till höger. 

  • Det är bra om anhöriga får veta att du lämnat Svenska kyrkan. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.  
  • Som alla andra folkbokförda i Sverige betalar du även i fortsättningen en begravningsavgift. Den täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.  
  • Vid en kyrklig vigselceremoni ska en av makarna vara medlem i Svenska kyrkan. 


Tack för din tid som medlem!

Genom din kyrkoavgift har du bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och globalt. Alla lokala församlingar är beroende av medlemmarnas avgifter. Det är också dit den allra största delen av avgiften går, för att exempelvis bekosta verksamheten för barn, ungdomar, musik och körer.

Kyrkoavgiften bekostar även sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa.

Det är också tack vare kyrkoavgiften som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser.

Avgiften behövs dessutom för kyrkans musikverksamhet och för att bygdens kyrka ska kunna vårdas för framtida generationer. En betydande del av kostnaden för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna står församlingarna själva för, statens kyrkoantikvariska ersättning täcker ungefär en fjärdedel.
 

 

 

Vilken är min församling?

Skapad: 2012-10-04 08:45:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Här kan du ta reda på vilken församling du tillhör.

Gatuadress:
Postadress:

 

 

Regler för barns utträde

Barn över 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan.

Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

Ladda ner Ansökan om utträde för barn under 18 år >> 

 

Vad händer efter begäran om utträde?

Skapad: 2011-02-03 11:20:00
  • Den som begärt utträde ur Svenska kyrkan får en skriftlig bekräftelse från sin församling.
  • Som brytpunkt för medlemskap gäller den 1 november. Den som är antecknad som medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande kalenderåret. Mer om detta kan du läsa på Skatteverkets sida: "Avgift till trossamfund i skattebeskedet".

 

 

 

 

//