Utträde ur Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har en bred och livlig gemenskapsbyggande verksamhet som du bidrar till genom ditt medlemskap.

Svenska kyrkan har en bred och livlig gemenskapsbyggande verksamhet som du bidrar till genom ditt medlemskap. Foto: Lena Stenberg / IKON

Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något.

Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift har du bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

En avgift som gör gott för alla

Kyrkoavgiften bygger - precis som skatten - på en solidarisk grundtanke, men den är inte obligatorisk. Du kan låta bli att betala den genom att gå ur Svenska kyrkan.

Då låter du också bli att:

  • stödja den öppna barnverksamheten där små barn och deras föräldrar kan mötas,
  • stödja de gemenskapsträffar för äldre som finns i församlingarna,
  • stödja ett flödande musikliv med körer och musiker i kyrkorna,
  • stödja de kyrkobyggnader som ännu reser sig i stadsmiljön och på landsbygden.​

Det är naturligtvis ett fritt val och måste få vara det. Den tid då alla måste tillhöra statskyrkan är över och begreppet används inte längre. I dag är Svenska kyrkan ett samfund som vill vara en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

Svenska kyrkan vill vara:

  • en kyrka som, utifrån sin tro, vill förmedla hopp och medlidande till den som drabbas av sorg och smärta.
  • en kyrka som vill hjälpa till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
  • en kyrka som vill samarbeta med andra goda krafter och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Om du väljer att lämna oss hittar du instruktioner för detta nedan. Ser du däremot ett värde i att stödja oss i vårt fortsatta arbete så gör du det enklast genom att vara med och betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan. 

​Om utträdet 

Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran till din lokala församling. Det kostar ingenting. Du är givetvis också varmt välkommen att besöka din församling och lämna över din begäran om utträde personligen.

Blankett om utträde (PDF) >>
Blankett om utträde för barn (PDF) >>

Bra att veta innan du går ur Svenska kyrkan

Om kyrklig vigsel

Om du i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Om begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Om avgiften för
begravning

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. Den avgiften grundar sig på det faktum att vi alla är dödliga (hur obehaglig den tanken än är).

Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin. 

Efter att vi tagit emot din begäran

När du har begärt utträde ur Svenska kyrkan får du en skriftlig bekräftelse från din församling.

Du som är medlem den 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senaste den 31 oktober.

Läs mer om detta på Skatteverkets sida "Avgift till trossamfund i skattebeskedet"

 

Utträde för barn

Barn som har fyllt 13 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. 

Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

 

 

 

 

 

 

//