Klimat och hållbar utveckling

Den 12 maj 2014 presenterade Svenska kyrkans 14 biskopar ett så kallat biskopsbrev om klimatfrågan.

Den 12 maj 2014 presenterade Svenska kyrkans 14 biskopar ett så kallat biskopsbrev om klimatfrågan. Foto: Melker Dahlstrand

Ökad hunger är en av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna. Därför vill Svenska kyrkan att Sverige och EU ska ta ett mycket större ansvar. Både för att stödja klimatanpassning internationellt och för att själva minska våra koldioxidutsläpp.

September 2014
Få framsteg på klimatmötet trots massiv global mobilisering, det skriver Martin Vogel, klimatpolitisk handläggare i Svenska kyrkan, efter FN:s klimattoppmöte. 

Den 23 september samlades världens ledare till ett extrainsatt FN-möte om klimatfrågan i New York. Dagen innan möttes religiösa ledare från de stora världsreligionerna för att överlämna ett gemensamt uttalande till FN. Uttalandet gjordes för att understryka att ödesfrågan om jordens framtid inte enbart handlar om politik och tekniska lösningar, utan också om vårt sätt att se på jorden och vår livsstil. En av de religiösa ledarna som närvarade var förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nu Europapresident i Kyrkornas Världsråd.

Med anledning av klimatmötet i New York uppmanar Svenska kyrkan i en debattartikel i Veckans affärer fler ägare och förvaltare av kapital att agera i klimatfrågan.

Maj 2014
Svenska kyrkans biskopar efterlyser klarsyn och politiskt mod i klimatfrågan. Den 12 maj lanserades "Ett biskopsbrev om klimatet" med en uppmaning till snabb klimatomställning. Biskoparna riktar sig till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen, till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till företag och organisationer såväl som till enskilda människor.

November 2013
I november 2013 hölls FN:s senaste stora klimatmöte i Warszawa i Polen. Vår klimatpolitiske handläggare Jacob Risberg berättar här varför han tycker att klimatfrågan tog ett steg framåt men två bakåt. Läs Jacobs chatt med Svenska Dagbladets läsare efter klimatmötet.

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2014-05-12 11:39:00

Den 12 maj lanserades "Ett biskopsbrev om klimatet". I boken uppmanar Svenska kyrkans biskopar alla delar av samhället att bidra till en skyndsam klimatomställning. ”Gud har rustat mänskligheten med andliga, psykiska och materiella resurser även för att möta klimatkrisen”, säger Anders Wejryd, tidigare ärkebiskop

Läs intervjun med Anders Wejryd >>
Det är ett hårt arbete för trettonårige Habibe Yimer och hans familj i Etiopien att odla tillräckligt med mat.

Det är ett hårt arbete för trettonårige Habibe Yimer och hans familj i Etiopien att odla tillräckligt med mat. Foto: Magnus Aronson/IKON

Klimat och Svenska kyrkans internationella arbete

Skapad: 2015-03-18 10:45:00

Eftersom ökad hunger är en av de allvarligaste följderna av klimatförändringarna är klimatfrågan självklart en mycket viktig del av det internationella arbetet.

Läs mer om hur och varför vi arbetar med klimatfrågan i vårt internationella arbete >>

 

 

Klimaträttvis?! Testa dig själv!

Skapad: 2010-06-03 00:00:00
Ligger du mycket över den ranson koldioxidutsläpp som varje ”jordbo” har om mänskligheten ska dela på klimatbördan? Gör vårt test (det tar ungefär en halvtimme) och få förslag på hur mycket du kan investera i din egen klimatanpassning och i gåvor till dem som drabbas värst av klimatförändringarna.
Till testet !

Foto: Göran Kvick

Skapad: 2011-04-27 09:30:00

Går hållbar utveckling och god avkastning att förena? Företag som på ett gediget sätt arbetar med mänskliga rättigheter och tar miljöhänsyn ska känna att det lönar sig, menar Gunnela Hahn som arbetar med ansvarsfulla placeringar på Svenska kyrkans ekonomi- och finansavdelning. Svenska kyrkan gynnar ansvarsfulla företag genom att förvalta sitt kapital med etiska hänsyn.

Läs intervjun med Gunnela Hahn

Laddar

Anställd, förtroendevald eller ombud inom Svenska kyrkan?

Skapad: 2010-06-24 15:20:00
I så fall kan du hitta mycket material om arbetet för hållbar utveckling på Svenska kyrkans intranät, till exempel verktyg för församlingarnas hållbarhetsarbete.
  Läs mer här.
 
Skapad: 2014-05-21 17:04:00

Här hittar du vinnarrecepten från tävlingen Klimatsmarta recept, samt ett urval av alla de andra fina recepten som var med och tävlade.

Ladda ner receptsamlingen här

Foto: Nasa

Skapad:2014-05-11 21:31:00

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Läs mer och ladda ned biskopsbrevet >>

Foto: Gustaf Hellsing

Klimatbön

Skapad: 2014-05-11 22:40:00

Gud, du har gett oss uppdraget att bruka och förvalta din skapelse. Tack för att våra liv är delar av din skapelses storhet. Hjälp oss att med ansvar dela dina gåvor.

Genom Jesus Kristus har din nåd och närhet blivit synlig. Öppna våra öron så att vi hör ropen från dem som drabbas av klimatförändringarna. Väck oss till solidaritet med kommande generationer.

Du sänder din Ande och skapar liv. Du gör jorden ständigt ny. Inspirera oss att vara goda exempel. Befria oss från girighet och kortsiktighet. Hjälp oss att ta vara på de människor och de möjligheter som du sänder i vår väg för livets skull.

Amen

Anders Wejryd, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop electa

Klimatutmaningen -
från kris till möjlighet

En rapport från Svenska kyrkan om klimatutmaningar när det gäller bostäder och lokaler, förnybar energi, transporter och stadsplanering och hållbar konsumtion.

Ladda ner rapporten >>

 

 

 

//