Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Blanketter och formulär

Här hittar du blanketter du behöver angående medlemskap. Sänd sedan blanketten till Svenska kyrkan i Norge, Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo.

Svenska kyrkan i Norge hanterar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du kan läsa mer på https://www.svenskakyrkan.se/norge/sakerhet-runt-personupplysningar