Blanketter och formulär

Här hittar du blanketter du behöver angående medlemskap. Sänd sedan blanketten till Svenska kyrkan i Norge, Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo.

Svenska kyrkan i Norge hanterar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du kan läsa mer på https://www.svenskakyrkan.se/norge/sakerhet-runt-personupplysningar