Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang – den som döps blir en del av den världsvida kyrkan. Både barn, tonåringar och vuxna kan döpas. Dopet är en gåva för alla – liten som stor.

Dop i Margaretakyrkan

Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. 

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.


Sakrament

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan en del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.


Medlemskap i Svenska kyrkan

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan, men särskilda bestämmelser gäller för den som inte är svensk medborgare eller bosatt utanför Sveriges gränser (se nedan).

Både barn, tonåringar och vuxna kan döpas. Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte, men Svenska kyrkan i Norge erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Dop är något vi erbjuder hela Norge. Om ni vill döpas på annan ort än Oslo går det bra att kontakta Anna Runesson (+47 412 91 456) för mer information. 

 

dopängel och blomma

Barndop
Jag vill att mitt barn ska döpas, hur gör jag?
Du som vill att ditt barn ska bli döpt tar kontakt med kyrkan. Om du önskar döpa i Oslo kontaktar du expeditionen och bokar tid för dop. Önskar du dop på annan ort går det bra att kontakta Anna Runesson, som arbetar som resandepräst. Du kan även skicka en fråga om att boka dop genom att fylla i dopformulär på denna sida. Prästen tar sedan kontakt för att bestämma tid för dopsamtal. I dopsamtalet pratar man om vad dopet innebär och löser praktiska detaljer.

Vill du ha tips om psalm till dopet, klicka här.

Dopängel
Från och med 2015 får varje barn och vuxen som döps i Svenska kyrkan i Norge en liten dopängel som gåva. Denna ängel är en bit utav de nya fönstren i kyrkan och är en symbol för att Guds godhet och kärlek alltid är med oss. Som en ängel som går vid vår sida.

Vid dopfesten i februari varje år delas änglarna ut. Till dess får de hänga i ett dopträd längst fram i Margaretakyrkan i Oslo. Om dopet sker på annan ort får man med sig sin ängel hem samma dag. 

Barnets namn
I dopet säger prästen barnets namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och vänner hör det. Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni, men dopet rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn hör ihop med Gud som aldrig överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, avsett vad som händer.

Bild: Frida Johansson

En stor familj
"Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan."

I dopet hälsas barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste. Det passar bäst att döpa barn i de mer barnvänliga familjegudstjänsterna, men det går att ordna vid andra tidpunkter också.
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. 

Dopet följs av konfirmationen vid 14-15 års ålder, där man bekräftar sitt dop. Döper man sig som vuxen brukar konfirmation ske samtidigt.

Dop kostar inget
Att döpas i Svenska kyrkan är helt gratis. Kyrkan har också en dopklänning att låna ut. 

Dopkaffe
I samband med dop kan man hyra lokal i kyrkan för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt. Det kostar 500kr att hyra lokal. Kom ihåg att fråga om detta vid bokning av dop. Vid dop i Oslo kontaktar du husmor för info om praktiska detaljer.

Fortsatt kontakt
Efter dopet har vi gärna fortsatt kontakt med barn och föräldrar. Kika här på hemsidan eller kontakta oss gärna för att ta reda på vilken verksamhet som erbjuds i kyrkan. Ge gärna förslag på vad ni önskar eller själva vill medverka i.

Medlemskap och dop
I normalfallet blir den som döps i Svenska kyrkans ordning medlem i Svenska kyrkan. Om den döpte inte är svensk medborgare, och/eller bosatt utomlands, beslutar Kyrkostyrelsen (i Uppsala) om medlemskap. Det är möjligt att döpas i Svenska kyrkans ordning utan att ha för avsikt att bli medlem i Svenska kyrkan.

Om en förälder tillhör Norska kyrkan
Om en av föräldrarna till ett dopbarn är medlem i Norska kyrkan kommer också barnet automatiskt att registreras som medlem i den Norska kyrkan. Vill föräldrarna att barnet skall vara medlem i Svenska Margaretaförsamlingen och tillhöra Svenska kyrkan i Norge måste de begära utträde för barnet ur den Norska kyrkan. Blankett för utträde för barn ur den Norska kyrkan hittar du här. Blanketten lämnas in till menigheten där man är folkbokförd.

Vill du boka dop i Svenska kyrkan i Norge kan du göra det genom att fylla i formuläret nedan så tar vi kontakt

Svenska kyrkan i Norge hanterar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du kan läsa mer på https://www.svenskakyrkan.se/norge/sakerhet-runt-personupplysningar

 

Vill du träffa andra barn och vuxna? 
Kom på Babycaféet som är två gånger i veckan.

För mer information eller frågor om Babycaféet, kontakta Frida Johansson.