Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Beslut från kyrkostämma

Här kan läsa beslut från kyrkostämma och andra offentliga dokument.

Biskopsvisitation 2016-2017
Vår biskop har noggrant sett på församlingens verksamhet, en så kallad biskopsvisitation. Sådant sker sällan - senast var 1994.

Läs vad biskopen såg och tänker om församlingen:

Visitationsprotokoll