Poesi , bok
Foto: Counselling, pixabay

Beslut från kyrkostämma

Här kan läsa beslut från kyrkostämma och andra offentliga dokument.

Biskopsvisitation 2016-2017
Vår biskop har noggrant sett på församlingens verksamhet, en så kallad biskopsvisitation. Sådant sker sällan - senast var 1994.

Läs vad biskopen såg och tänker om församlingen:

Visitationsprotokoll