Foto: Kristina B. Holmblad

Kammarkören

I Margaretakyrkans kammarkör hittar du en fin gemenskap i sången och musiken.

Sång i församlingsgemenskapen
Musikens kraft är stor och bidrar med att förmedla starka känslor. Därför är körens medverkan i kyrkans gudstjänstliv av stor betydelse. Vid större högtider deltar hela kören och vid mindre gudstjänster deltar kören genom ensemblesång.
Kören sjunger även ibland vid typiska svenska högtider så som valborgsfirande, vid nationaldagen och andra tillfällen.
 
Varje år sjunger vi ett stort verk
I Margaretakyrkans kammarkör finns möjlighet att få sjunga större körverk. Tidigare har vi tillsammans  framfört FaurésRequiemoch Larssons Förklädd Gud men även nyskrivna verk som Nidaros Jazz Mass av Bob Chilcott.
 
Vill du sjunga med oss?
Körens repetitioner präglas av glädje och gemenskap. Men här hittar du också hög närvaro och arbetsro. Vi är omkring 25 medlemmar som övar på
tisdagar kl. 18.45-21.15 i Stora salen i Margaretakyrkan.

Hör av dig till körledaren Simon för med information.

Facebook-grupp:
Kammarkören Margaretakyrkan