Nattvard barn

Familjegudstjänst

Under året firas gudstjänster där familjelivet sätts i fokus. Där små och stora får känna sig extra välkomna. 

När det är familjegudstjänst sjunger alltid Barnkörerna och det är en kortare gudstjänstform. 
I Mariakapellet, längst bak i kyrkan, finns alltid möjligheten att måla och leka, för den som vill - både när det är familjegudstjänst och högmässa.

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem

Familjegudstjänsten ger rum för gemenskap mellan alla åldrar, små och stora, barn och vuxna. Välkommen - liten som stor!

Vill du hjälpa till i gudstjänsterna? Det kan både barn och vuxna göra. Här kan läsa mer om att bli barnkyrkvärd eller vuxen gudstjänstvärd.

Foto: Frida Johansson