Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjegudstjänst

Under året firas gudstjänster där familjelivet sätts i fokus. Där små och stora får känna sig extra välkomna. 

När det är familjegudstjänst sjunger alltid Barnkörerna och det är en kortare gudstjänstform. 
I Mariakapellet, längst bak i kyrkan, finns alltid möjligheten att måla och leka, för den som vill - både när det är familjegudstjänst och högmässa.

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem

Familjegudstjänsten ger rum för gemenskap mellan alla åldrar, små och stora, barn och vuxna. Välkommen - liten som stor!

Vill du hjälpa till i gudstjänsterna? Det kan både barn och vuxna göra. Här kan läsa mer om att bli barnkyrkvärd eller vuxen gudstjänstvärd.

Bild: Frida Johansson