Var med och forma gudstjänst!

I Oslo firas svenska gudstjänster varje vecka och i Bergen, Stavanger och Trondheim firas gudstjänst en gång i månaden. Att fira gudstjänst är fest. Det är ett sätt att tillsammans med andra kunna ge uttryck för sin tro genom att sjunga psalmer, läsa bibeltexter, be till Gud och ta emot nattvarden.

Som gudstjänstmedhjälpare engagerar du dig mer aktivt i gudstjänsten. Du kan dela ut psalmböcker och hälsa välkommen, bära ljus, ta upp kollekt, vara med och leda förbön eller är på andra sätt vara med och forma gudstjänsten.

Det är bra, men inte nödvändigt om du är van att fira gudstjänst. Du kommer att få instruktioner och tillfälle att öva. Gudstjänst firar vi tillsammans så du blir del av en stor och generös gemenskap.

Det går bra att pröva på uppdraget genom att gå bredvid en gudstjänstmedarbetare under några gudstjänster.
Trivs du och vill fortsätta så vill vi gärna att du deltar en gång i månaden.

Hör av dig till Per Anders, kyrkoherde, så pratar vi vidare!