Bli barnkyrkvärd i kyrkan!

Hur bär jag lättast ett ljus? Hur känns det att läsa en text i en mikrofon? Behöver jag ha särskilda kläder som kyrkvärd?

Foto: Frida Johansson

Vad kan jag göra? 
Det finns mycket som du som barn kan göra i en gudstjänst, några saker är enkla och andra behövs det övas lite mer på. Du kan bära ljus, be förbön, ringa i kyrkklockorna, ta upp kollekt, dela ut psalmböcker eller hälsa välkommen.

Hur gör jag för att bli barnkyrkvärd?

Alla är välkomna att vara med och hjälpa till. Det går fint att bara komma till gudstjänsten och få en uppgift på plats. Eller så kan du skriva upp dig på en barnkyrkvärdslista om du vet några söndagar du kan hjälpa till.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med ami.hall@svenskakyrkan.se eller peranders.sandgren@svenskakyrkan.se om du vill veta mer.

Foto: Frida Johansson