Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bli barnkyrkvärd i kyrkan!

Hur bär jag lättast ett ljus? Hur känns det att läsa en text i en mikrofon? Behöver jag ha särskilda kläder som kyrkvärd?

Bild: Frida Johansson

Vad kan jag göra? 
Det finns mycket som du som barn kan göra i en gudstjänst, några saker är enkla och andra behövs det övas lite mer på. Du kan bära ljus, be förbön, ringa i kyrkklockorna, ta upp kollekt, dela ut psalmböcker eller hälsa välkommen.

Hur gör jag för att bli barnkyrkvärd?

Alla är välkomna att vara med och hjälpa till. Det går fint att bara komma till gudstjänsten och få en uppgift på plats. Eller så kan du skriva upp dig på en barnkyrkvärdslista om du vet några söndagar du kan hjälpa till.

Om du är sex år eller äldre är det bra att gå en utbildning för att bli kyrkvärd. Hösten 2017 kommer fler tillfällen att få en kort utbildning.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med Frida, Nina eller Per Anders om du vill veta mer.

Bild: Frida Johansson