Foto: Frida Johansson

Kyrkoråd

Kyrkorådet träffas några gånger om året och beslutar om frågor som rör församlingen.

Kyrkorådet är Svenska kyrkan i Norges styrelse och utses av kyrkostämman på hösten. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkostämman består av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Norge.

Svenska kyrkan i Norge har en kyrkoordning som är godkänd av Svenska kyrkan, precis som alla vanliga församlingar i Sverige.

Kyrkorådet 2021
Ordförande: Mikael Strandberg 
Vice ordförande: Beryl Wilhelmsson

Anita M. Hedén Johnsen
Gunnar Prytz Leland
Karin Ibenholt
Ulrika Löfgren
Maria af Klinteberg Herresthal
Richard Klingspor

Suppleanter
Marie-Anne Sekkenes
Torbjörn Edlund 
Sara Svensson
Ulf Hägnefelt

Kyrkoherde Per Anders Sandgren

AU
Mikael Strandberg
Beryl Wilhelmsson
Maria Herresthal
Anita M. Hedén Johansen
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Fastighetsutskott
Mikael Strandberg
Marie-Anne Sekkenes
Per Anders Sandgren
Ulf Hägnefelt
Torbjörn Edlund
Resurspersoner: Daniel Löfgren 

Diakoniutskott
Kristina S. Furberg
Ulrika Löfgren
Anita M. Hedén Johansen
Sara Svensson

Kapitalförvaltningsråd
Ordförande; Karin Ibenholt
Mikael Strandberg
Lars Näppe
Anna Gleisner
Mikael Klingberg
Kyrkoherde Per Anders Sandgren
 
Som revisor har församlingens valt MOORE DA.