Foto: Frida Johansson

Kyrkoråd

Kyrkorådet träffas några gånger om året och beslutar om frågor som rör församlingen.

Kyrkorådet är Svenska kyrkan i Norges styrelse och utses av kyrkostämman på hösten. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkostämman består av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Norge.

Svenska kyrkan i Norge har en kyrkoordning som är godkänd av Svenska kyrkan, precis som alla vanliga församlingar i Sverige.

Kyrkorådet 2023
Ordförande: Mikael Strandberg
Vice ordförande- Anita M. Hedén Johnsen
Beryl Wilhelmsson
Karin Ibenholt
Gunnar Prytz Leland
Ulrika Löfgren
Maria af Klintberg Herrestahl
Torbjörn Edlund

Per Anders Sandgren - kyrkoherde

Suppleanter
Ove Mård
Peter Grange
Carola Sommevåg
Alexander Dannerhäll

Arbetsutskottet(AU)
Mikael Strandberg, Anita m.Hedén Johnsen, Torbjörn Edlund och Per Anders Sandgren

Fastighetsutskottet
Daniel Löfgren, Mikael Strandberg, Torbjörn Edlund, Sara Svensson, Carola Sommevåg, Beryl Wilhelmsson, Harald Ibenholt och Per Anders Sandgren

Diakoniutskottet
Kristina Furberg, Ulrika Löfgren, Peter Grange, Sara Svensson, Mikael Strandberg och Anita M. Hedén Johnsen.

Kapitalförvaltningsrådet 
Karin Ibenholt(ordf.), Lars Näppä, Anna Gleisner Birkeland, Mikael Klingberg, Per Anders Sandgren och Alexander Dannerhäll.
Adjungerad: Mikael Strandberg

Jubileumskommité 
Richard Klingspor, Maria af Klintberg Herrestahl, Per Anders Sandgren, Karolina Johansson.
Adjungerad: Mikael Strandberg

 

Som revisor har församlingens valt MOORE DA.