Foto: Frida Johansson

Kyrkoråd

Kyrkorådet träffas några gånger om året och beslutar om frågor som rör församlingen.

Kyrkorådet är Svenska kyrkan i Norges styrelse och utses av kyrkostämman på hösten. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkostämman består av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Norge.

Svenska kyrkan i Norge har en kyrkoordning som är godkänd av Svenska kyrkan, precis som alla vanliga församlingar i Sverige.

Kyrkorådet 2021
Ordförande: Mikael Strandberg 
Vice ordförande: Beryl Wilhelmsson

Anita M. Hedén Johnsen
Gunnar Prytz Leland
Karin Ibenholt
Ulrika Löfgren
Maria af Klinteberg Herresthal
Richard Klingspor

Suppleanter
Marie-Anne Sekkenes
Torbjörn Edlund 
Sara Svensson
Peter Grange
Kyrkoherde: Per Anders Sandgren

AU
Mikael Strandberg
Beryl Wilhelmsson
Richard Klingspor
Kyrkoherde: Per Anders Sandgren

Fastighetsutskott
Mikael Strandberg
Marie-Anne Sekkenes
Per Anders Sandgren
Sara Svensson
Torbjörn Edlund
Resurspersoner: Daniel Löfgren 

Diakoniutskott
Kristina S. Furberg
Ulrika Löfgren
Sara Svensson
Resursperson: Anita M. Hedén Johansen
Adjungerad: Mikael Strandberg

Kapitalförvaltningsråd
Ordförande; Karin Ibenholt
Peter Grange
Lars Näppe
Anna Gleisner
Mikael Klingberg
Kyrkoherde: Per Anders Sandgren
Adjungerad: Mikael Strandberg

Jubileumskommittén 2022-2025
Richard Klingspor
Maria af Klintberg Herrestahl
Per Anders Sandgren
Karolina Johansson
Adjungerad: Mikael Strandberg


Som revisor har församlingens valt MOORE DA.