Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norge Besöks- och postadress: Hammersborg torg 8 B, NO-0179 Oslo Telefon: +47(23)353250 E-post till Svenska kyrkan i Norge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoråd

Kyrkorådet träffas några gånger om året och beslutar om frågor som rör församlingen.

Kyrkorådet är Svenska kyrkan i Norges styrelse och utses av kyrkostämman på hösten. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkostämman består av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Norge.

Svenska kyrkan i Norge har en kyrkoordning som är godkänd av Svenska kyrkan, precis som alla vanliga församlingar i Sverige.

Kyrkorådet 2017
Ordförande: Mikael Strandberg 
Vice ordförande: Beryl Wilhelmsson
Marie-Anne Sekkenes
Henrik Vinternatt
Ulrika Löfgren
Gunnar Prytz Leland
Anita M. Hedén Johnsen
Karin Ibenholt
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Suppleanter

Barbro Roos
Johnny Comstedt
Sara Svensson
Mikael Bohgard

AU
Mikael Strandberg
Beryl Wilhelmsson
Anita M. Hedén Johansen
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Fastighetsutskott
Mikael Strandberg
Marie-Anne Sekkenes
Marie Drange
Henrik Vinternatt
Resurspersoner: Daniel Löfgren 

Diakoniutskott
Kristina S. Furberg
Ulrika Löfgren
Sara Svensson
Richard Klingspor
Mikael Bohgard
Resurspersoner: Anita M. Hedén Johansen

Arbeidsgrupp kring församlingens kommunikation 
Henrik Vinternatt
Mikael Strandberg
Karolina Johansson
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Arbetsgrupp för församlingsinstruktionsarbete
Gunnar Prytz Leland
Mikael Strandberg
Marie-Anne Sekkenes
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Kapitalförvaltningsråd
Ordförande; Karin Ibenholt
Mikael Strandberg
Lars Näppe
Christian Paus
Mikael Klingberg
Kyrkoherde Per Anders Sandgren
 
Som revisor har församlingens valt BDO.