Foto: Frida Johansson

Kyrkoråd

Kyrkorådet träffas några gånger om året och beslutar om frågor som rör församlingen.

Kyrkorådet är Svenska kyrkan i Norges styrelse och utses av kyrkostämman på hösten. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkostämman består av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Norge.

Svenska kyrkan i Norge har en kyrkoordning som är godkänd av Svenska kyrkan, precis som alla vanliga församlingar i Sverige.

Kyrkorådet 2020
Ordförande: Mikael Strandberg 
Vice ordförande: Beryl Wilhelmsson
Marie-Anne Sekkenes
Maria af Klinteberg Herresthal
Ulrika Löfgren
Gunnar Prytz Leland
Anita M. Hedén Johnsen
Karin Ibenholt
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Suppleanter

Johnny Comstedt
Sara Svensson
Ulf Hägnefelt
Torbjörn Edlund 

AU
Mikael Strandberg
Beryl Wilhelmsson
Anita M. Hedén Johansen
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Fastighetsutskott
Mikael Strandberg
Marie-Anne Sekkenes
Marie Drange
Ulf Hägnefelt
Resurspersoner: Daniel Löfgren 

Diakoniutskott
Kristina S. Furberg
Ulrika Löfgren
Richard Klingspor
Barbro Roos
Resurspersoner: Anita M. Hedén Johansen

Arbetsgrupp för församlingsinstruktionsarbete
Gunnar Prytz Leland
Mikael Strandberg
Marie-Anne Sekkenes
Kyrkoherde Per Anders Sandgren

Kapitalförvaltningsråd
Ordförande; Karin Ibenholt
Mikael Strandberg
Lars Näppe
Christian Paus
Mikael Klingberg
Kyrkoherde Per Anders Sandgren
 
Som revisor har församlingens valt BDO.