Foto: Frida Johansson

Oslo

I Svenska Margaretakyrkan kan du fira gudstjänst, fika, sjunga, läsa svenska tidningar och böcker, tända ljus och träffa andra svenskar på gudstjänst eller genom andra trevliga mötesplatser. Välkommen hem!

KYRKA för dig

I kyrkan finns det alltid någon att prata med. Skulle du vilja tända ett ljus eller att någon ber en bön med eller för dig är du välkommen att du tar kontakt.