Foto: Hanna Hummelbo

Musik i Margaretakyrkan

Ljudet av toner träffar oss i kropp och själ. Musik i Margaretakyrkan arrangeras av församlingens eget musikliv i samarbete med externa musiker.

Höstens program
(Med reservation för ändringar)

16 september                   Orgelmeditation
Onsdag kl. 18.00                Per Anders Håvelsrud, orgel

21 oktober                          Orgelmeditation
Onsdag kl. 18.00                  Per Anders Håvelsrud, orgel

1 november                        Mozart Requiem
Söndag kl 15.00                  Trefoldighetskirken i Oslo
                                              Margaretakyrkans kammarkör
                                              Musiker från Oslo-Filharmonien
                                              Ingeborg Dalheim, sopran
                                              Ebba Rydh, mezzosopran
                                              Robert Lind, tenor
                                              Olle Holmgren, bas
                                              Simon Arlasjö, dirigent

18 november                     Orgelmeditation
Onsdag kl. 18.00                Per Anders Håvelsrud, orgel

1 december                       Orgelhalvtimme med Adventsmusik
Söndag kl 17.00                 Per Anders Håvelsrud, orgel

Information om Lucia kommer.

16 december                     Orgelmeditation
Onsdag kl. 18.00                Per Anders Håvelsrud, orgel

20 december                     En högmässa i julenstecken
Söndag kl 11 .00                Margaretakyrkans kamamrkör