Vill du annonsera i INTRYCK?

Nu har du chansen att nå över 12.000 svenskar i Norge. INTRYCK är ett magasin som sänds ut fyra gånger om året till församlingens medlemmar och andra med svenskintresse. Det är ett magasin som vill möte människan i dess vardag, lyfta olika tro och livsfrågor och vara en viktig knytpunkt för svenskar i Norge.

INTRYCK
Tidningen sänds ut via pdf eller på posten fyra gånger om året. Ett av dessa nummer sänds ut i november och till alla Svenska kyrkans medlemmar som registrerat sin adress i Norge men även andra med svenskintresse. I dagsläget är det cirka 22.500 medlemmar som bor i Norge. De tre restrerande nummren, utkommer i februari, juni och augusti och sänds till de som specifikt efterfrågat tidningen, i dagsläget cirka 13.000.

Svenska kyrkan i Norge
Svenska kyrkan i Norge är en viktig plats för möten mellan svenskar i Norge. Av de cirka 50- 70.000 svenskar som finns i Norge är drygt 50 % medlemmar i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan i Norge betyder mycket för många och finns representerad i Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen.

Annonsering
Genom att annonsera i INTRYCK når du inte bara en stor målgrupp utan du är även med och stödjer det viktiga arbete som Svenska kyrkan i Norge gör. 

Har du frågor?
För mer information och pris är du välkommen att karolina.johansson@svenskakyrkan.se, redaktör och kommunikatör för Svenska kyrkan i Norge.