Foto: Frida Johansson

Frågor och svar

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att ringa på 23 35 32 60 eller maila till medlemnorge@svenskakyrkan.se.

Vad kostar det att bekräfta mitt medlemskap via sms?
Det kostar inget extra att bekräfta ditt medlemskap via sms. Du betalar endast din vanliga smskostnad.

Måste jag bekräfta för mina barn som är under 15 år?
Medlemskap till barn under 15 år måste bekräftas av samtliga vårdnadshavare. Du hittar blanketten här.

Kostar det mig något att vara medlem i Svenska kyrkan i Norge?
Nej. För den enskilde kostar inte medlemskapet något då man är folkbokförd i Norge. Om du däremot bor och är skriven i Sverige tas det ut en medlemsavgift som syns i deklarationen.

Hur får ni tag i era medlemsuppgifter?
Vi får uppgifter från Svenska kyrkans medlemsregister. När en medlem av Svenska kyrkan flyttar utomlands, det vill säga när denne medlem har meddelat till skattemyndigheten att den utvandrat, så måste personen uppge en adress i det land till vilket denne flyttar. Eftersom medlemsavgiften för Svenska kyrkan hanteras i samverkan mellan Svenska kyrkan och Skattemyndigheten (avgiften dras via deklarationen) så ges besked till Svenska kyrkan att denna medlem inte längre finns registrerad i Sverige utan uppgett en adress utomlands. Den adress som medlemmen uppgivit noteras i medlemsregistret tillsammans med noteringen ”utvandrad”.

Får ni pengar för svenskar som har flyttat hem?
Vårt medlemsregister lämnas in till Fylkesmannen i februari varje år. Fylkesmannen kontrollerar i sin tur med hjälp utav personnumren vilka medlemmar som församlingen är berättigad "tilskudd" för. Vi får tex. inte "tilskudd" för den som flyttat ut ur Norge före sista december (räkenskapsåret), personer som avlidit under året eller är registrerade i två kyrkosamfund. 

Jag får INTRYCK; är jag då medlem i Svenska kyrkan i Norge?
Nej. INTRYCK sändes även till de som inte är medlemmar. INTRYCK är gratis och du kan välja att få tillsänt det som pdf via e-post eller i tidningsform i posten.